Om Frivilligrådet

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Som strategisk rådgiver for regering og Folketing, er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.

Læs mere om Frivilligrådet
Se medlemmerne af Frivilligrådet

Frivilligrådet mener

Lad os tage alle med på holdet

I foreninger og organisationer over hele landet skaber frivillige hver dag fællesskaber, hvor de beriger hinanden og andre, der har brug for en hånd.

Men der er en gruppe, som sjældent er med til at brygge kaffe på frivillighedscaféen, lave sangaften for de gamle på plejehjemmet eller træne børnene i fodboldklubben. Det er de mennesker, der befinder sig på kanten af samfundet.

Det skal vi have ændret på.

Læs mere