Om Frivilligrådet

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Som strategisk rådgiver for regering og Folketing, er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.

Læs mere

Nyt Frivilligråd

Socialminister Manu Sareen har udpeget ti medlemmer til Frivilligrådet for de næste tre år. Frivilligrådet kommer til at spille en vigtig rolle i arbejdet med at inddrage civilsamfundet mere aktivt i løsninger på velfærdsområdet.

Læs mere

Se medlemmerne af det nye Frivilligråd