Om Frivilligrådet

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Som strategisk rådgiver for regering og Folketing, er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.

Læs mere

Frivilligrådet mener

Frivilligrådet opfordrer regeringen til at skabe en helt ny civilsamfundsstrategi

Målet skal ikke længere være blot at få 50 % af danskerne til at blive frivillige, men derimod at fokusere på at skabe en deltagelsesstrategi, som får alle med - uanset alder, uddannelse eller etnisk oprindelse

Se Frivilligrådets anbefalinger til en ny civilsamfundsstrategi

Se også Vibe Klarup Voetmanns indlæg i Altinget: Tænk hvis vi ikke havde de frivillige
samt artikel fra Jyllands-Posten: Socialt udsatte i spil som frivillige