Om Frivilligrådet

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Som strategisk rådgiver for regering og Folketing, er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.
Læs mere om Frivilligrådet
Se medlemmerne af Frivilligrådet

Frivilligrådet mener

Frivilligrådets anbefalinger om frivilligt arbejde for dagpenge- og efterlønsmodtagere

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har igangsat et serviceeftersyn for at forenkle reglerne for dagpenge- og efterlønsmodtageres muligheder for at være frivillige. Frivilligrådet anbefaler, at en række principper ligger til grund for en fremtidig model.

Se Frivilligrådets principper.