Om Frivilligrådet

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Som strategisk rådgiver for regering og Folketing, er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.
Læs mere om Frivilligrådet
Se medlemmerne af Frivilligrådet

Frivilligrådet mener

Foreninger skal genansøge om puljemidler

Frivilligrådet kritiserer, at en række foreninger skal genansøge om puljemidler, de tidligere har fået tilsagn om var deres. Det er uacceptable arbejdsforhold for foreningerne.

Læs artikel i Altinget Civilsamfund