Om Frivilligrådet

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Som strategisk rådgiver for regering og Folketing, er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.
Læs mere om Frivilligrådet
Se medlemmerne af Frivilligrådet

Frivilligrådet mener

Til Regeringen: Drop ændringer i fradragsordning for fonde

Skatteministeren droppede dele af fondsforslag, men der ryger stadig millioner fra bl.a. den frivillige sociale indsats. Frivilligrådet fremlagde deres bekymringer for Regeringens skatteudvalg d. 10. december. Her opfordrede Frivilligrådet til:

1) At genoverveje lovforslaget i og med dets konsekvenser for bl.a. det frivillige sociale område står fuldstændig uklart
2) At der gennemføres et ordentligt udredningsarbejde for at belyse den egentlige betydning af en gennemførelse af lovforslaget
3) At der udformes en kompensationsordning for de berørte områder med tilbagevirkende virkning fra lovens evt. ikrafttræden

Se Frivilligrådets oplæg til skatteudvalget
Læs debatindlæg fra Frivilligrådets formand