Om Frivilligrådet

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Som strategisk rådgiver for regering og Folketing, er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.
Læs mere om Frivilligrådet
Se medlemmerne af Frivilligrådet

Frivilligrådet mener

Lovforslag om forsikring af frivillige
Social- og Indenrigsministeren vil med et nyt lovforslag lade kommuner tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for de frivillige. Frivilligrådet hilser lovforslaget velkommen og håber på bedre sikkerhed og færre barrierer for frivilligt arbejde.

Læs mere i Altinget Civilsamfund.