Nyheder

Frivilligrådets årsrapport 2017

Frivilligrådets årsrapport for 2017 er netop udkommet. Her kan du læse om Frivilligrådets faglige og økonomiske resultater, målrapportering, samt økonomi og regnskab.

Vi skal værne om de små foreninger

- Hvis Danmark skal bevare et rigt foreningsliv, er det vigtigt ikke at kvæle de frivillige i bureaukrati og konkurrence, siger Frivilligrådets formand, Mads Roke Clausen i Kristeligt Dagblad og efterlyser en mere tillidsbaseret støtte til de små foreninger.

Herudover fremhæver han den frivillige sektors evne til nyskabelse på det sociale område. De frivillige, sociale foreninger kan tilbyde en hjælp, som for eksempel ensomme eller efterladte efter selvmord ikke kan få andre steder.

Vibe Klarup takker af

Frivilligrådet 2015-2018 med Vibe Klarup i spidsen takker af og ønsker det nye Frivilligråd, der tiltræder i morgen d. 1. februar 2018 med Mads Roke Clausen som formand, held og lykke og god arbejdslyst!
Tak til Vibe Klarup og de øvrige rådsmedlemmer for indsatsen.

Her er det nye Frivilligråd

De 12 medlemmer af Frivilligrådet, der tiltræder d. 1. februar er nu på plads. De otte af medlemmerne er blevet besat efter et direkte valg blandt frivillige organisationer, ministeren har udpeget formanden og et medlem og KL og FriSe har hver indstillet et medlem.

Det nye Frivilligråds formand, Mads Roke Clausen, glæder sig over den brede sammensætning af rådet:
”Der er med det nye råd et rigtig godt fundament til en stærk vision for, hvordan vi skaber bedre rammer og vilkår, og en styrket stemme til den frivillige verden.”

Rådets medlemmer

Valg til Frivilligrådet

Der er nu indstillet 37 kandidater til valg til Frivilligrådet. Børne- og Socialministeriet har i dag udsendt stemmesedler til de 110 stemmeberettigede foreninger og organisationer. Valget afsluttes d. 12. januar og resultatet offentliggøres sammen med KL’s og FriSes indstillede medlemmer af Frivilligrådet.

Det nye råd tiltræder d. 1. februar 2018.

Læs mere om valget

Valg til Frivilligrådet skudt i gang

Børne- og Socialministeriet har skudt valget af medlemmer til Frivilligrådet i gang. 8 af Frivilligrådets 12 medlemmer vælges af den frivillige sociale sektor ved en direkte valghandling blandt foreninger og organisationer.

De stemmeberettigede til valget er foreninger og organisationer, der har modtaget midler fra puljen LOTFRI, som er en del af udlodningsmidlerne, der hvert år uddeles til de landsdækkende frivillige sociale foreninger og organisationer. De 110 foreninger på listen har ret til at stille en kandidat senest d. 4. januar 2018.

Ny formand for Frivilligrådet

Socialminister Mai Mercado har udpeget ny formand for Frivilligrådet. Fra d. 1. februar bliver det Mads Roke Clausen, som er direktør i Mødrehjælpen, der skal stå i spidsen for Frivilligrådet.

Sider