Nyheder

Frivilligrådet om Socialpolitsk redegørelse

Lidt flere uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet er frivillige. Fra 2012 til 2017 er der sket en stigning fra 26 % til 30 %. Det kan man se af Den Socialpolitiske Redegørelse, der netop er udkommet.

Frivillige fællesskaber er en vej til deltagelse i fællesskabet

Debatindlæg af Frivilligrådets formand, Vibe Klarup i Jyllands-Posten d. 18. juni 2017

Næsten hver femte dansker oplever, at de lever på kanten af fællesskabet. Det fremgår af en artikel i JP 8/6, der henviser til en ny rapport fra Trygfonden om social eksklusion. Især udsatte grupper føler sig uden for fællesskabet.

Som rapporten også viser, vil jeg gerne slå et slag for, at de frivillige fællesskaber er en vej til deltagelse og en del af svaret på, hvordan vi får dem, der føler sig holdt uden for samfundet, med.

Erfaringer fra På Forkant

Et 100 dages samskabelsesforløb i Guldborgsund, Faxe Kommune, der har faciliteret borgerdrevet udvikling og erfaringer med Collective impact-metoden fra Bornholm. Det er nogle af de projekter, man kan læse om i en ny publikation: Kommuner på forkant. 25 lokale strategier viser nye veje.

Publikationen samler op på erfaringerne fra kampangnen På Forkant, der siden 2014 har støttet 25 kommuner i yderområderne i at udvikle strategiplaner, som skal være med til at sætte gang i den nødvendige omstilling, tilpasning og udvikling.

Frivilligt arbejde er meget andet end et flot cv

Debatindlæg i Altinget Civilsafmund af Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet
27. april 2017

Som nævnt i Altinget 25. april viser et nyt studie fra Roskilde Universitet, at det ikke er direkte fremmende for ens karriere at lave frivilligt arbejde. Ligesom forskerne bag undersøgelsen er jeg overrasket over konklusionen.

På besøg hos et frivilligcenter

Frivilligrådets sekretariat vil i løbet af den næste tid besøge forskellige foreninger og andre aktører inden for den frivillige verden for at høre om hvad der rører sig rundt omkring.
Vores første besøg gik til Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk, hvor frivilligcenterleder Line Pinstrup viste rundt og fortalte om frivilligcentrets arbejde og aktiviteter.

Foreninger skal genansøge om puljemidler

Frivilligrådet kritiserer, at en række foreninger skal genansøge om puljemidler, de tidligere har fået tilsagn om var deres. Det er uacceptable arbejdsforhold for foreningerne, pointerer Frivilligrådet.

En række foreninger skal genansøge satspulje-midler til projekter, der allerede er i gang, og som foreningerne helt tilbage i 2014 fik tilsagn om, at de ville får bevilling til i 2017. Årsagen til genudmeldingen af pulje er en finanslovsteknisk fodfejl, som Socialstyrelsen nu forsøger at rette op på.

Frivilligrådet: Fjern regler for, hvad ledige må lave i deres fritid

Et virvar af regler bestemmer, hvor og hvor længe dagpenge- og efterlønsmodtagere må være frivillige i deres fritid uden at miste deres ydelser. Beskæftigelsesministeren bør luge gevaldigt ud i regelkaosset, skriver Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet i et debatindlæg i Altinget Civilsamfund.

Frivillig Fredag 2017

Vis værdien

Fredag d. 29. september er det endnu engang Frivillig Fredag, Danmarks nationale frivillighedsdag. Frivillig Fredag er dagen, hvor de frivillige og frivilligheden fejres, hyldes og synliggøres. Samtidig er dagen en anledning til at sætte frivilligheden til debat, afprøve nye aktiviteter og metoder og udvikle frivilligheden i nye spændende retninger. Antallet af aktiviteter på Frivillig Fredag er vokset støt siden dagen blev lanceret i 2011. Sidste år var der over 400 aktiviteter landet over.

Sider