Tusindvis af sårbare og udsatte venter på svar fra Christiansborg

Debatindlæg af Mads Roke Clausen bragt i Jyllands-Posten d. 21. juni 2019

Fra højre til venstre har politikerne forsømt at komme med et bud på, hvad der skal erstatte satspuljen. Den hjemløse, den voldsramte kvinde, forælderen, der har mistet et barn, og tusindvis af andre mennesker i sårbare situationer ved derfor ikke, om den hjælp, de får, har en fremtid.

Fra den ene dag til den anden blev satspuljen lukket. Det var i sig selv ikke et problem. For der var god grund til at skabe en mere holdbar og robust finansiering af det frivillige sociale arbejde. Problemet var og er fortsat, at satspuljen blev lukket uden en plan for, hvad der skulle træde i stedet. Siden er der gået et halvt år og en valgkamp, men fremtiden for den frivillige sociale sektor er fortsat ét stort spørgsmålstegn.

Konkret betyder det, at foreninger og organisationer som Sind, Børn, Unge og Sorg, Mødrehjælpen og flere ikke ved, om deres tilbud har en fremtid. Det er en kedelig situation for både ansatte og frivillige, som ikke ved, om de kan fortsætte deres arbejde. Men mest af alt er det en ulykkelig situation for brugerne. De har ofte ikke andre steder at gå hen.

»Vi kan ikke bare sige: ”Kom igen, når vi igen får penge.”,« siger direktør i Livarehab Flora Ghosh. Her hjælper man mennesker, der har været udsat for incest, seksuelle overgreb og vold. I Ventilen hjælper de ensomme unge, og i Foreningen Grønlandske Børn giver de håb for anbragte børn. Fælles for alle tilbud er, at de ikke kan love de mennesker, de står over for, at hjælpen vil fortsætte.

Jeg håber inderligt, at en plan for finansiering af fremtidens frivillige sociale Danmark står øverst på dagsordenen, når en ny regering er etableret. I Frivilligrådet har vi udarbejdet et konkret forslag til statslig støtte til den frivillige sociale sektor. Lad os få en gennemsigtig, robust finansiering.

Når der er skabt sikkerhed for det frivillige sociale arbejde, kan vi skabe sikkerhed for de mest sårbare.