Lukning af satspuljen kan få alvorlige konsekvenser

Der er risiko for at lukningen af satspuljen i de kommende år kan have voldsomme konsekvenser for en række frivillige, sociale organisationer og indsatser. Regeringen har meldt ud, at de vil kompensere for nedskæringerne i den kommende finanslov. Men forberedelserne til finansloven er allerede i gang, og der er stadig foruroligende stille om, hvordan den frivillige sociale sektor vil blive prioriteret.

Frivilligrådets formand, Mads Roke Clausen frygter, at en række foreninger risikerer at lade livet, fordi der de kommende år mangler penge til den reserve, der skal erstatte satspuljen:

"Det her kan få meget alvorlige konsekvenser. Jeg frygter, der er foreninger, som decideret må lukke. Og derudover, at en række voldsomt vigtige indsatser - for nogle af samfundets allersvageste - vil gå tabt," siger formand Mads Roke Clausen til Altinget Civilsamfund.

Når reserven er fuldt indfaset fra omkring 2023 vil der være 600-800 millioner kr. årligt, hvilket svarer til hvad der blev uddelt i forbindelse med den årlige finanslovsaftale. Men i 2020 og 2021 er der kun afsat hhv. 90 og 140 millioner kroner til reserven.

"Det skaber enormt stor usikkerhed. Finansministeriet har ikke udvist rettidig omhu, og jeg mener, der bør findes en løsning i god ro og orden, så der ikke er en masse bekymrede organisationer, der skal løbe spidsrod mellem finansordførerne og socialordførerne til efteråret," siger Mads Roke Clausen

Læs mere i Altinget Civilsamfund.