Rollen som vagthund udfordret

Foreninger holder tilbage med kritik af frygt for at miste offentligt tilskud. Vi skal følge udviklingen tæt, siger Frivilligrådets formand, Mads Roke Clausen.

I en ny undersøgelse fra Center for Frivilligt socialt Arbejde fremgår det, at knap en femtedel af de landsdækkende og hver 10. lokale forening er ifølge rapporten bekymret for, om de risikerer at miste økonomisk støtte fra offentlige myndigheder, hvis de ytrer kritik. Og 7 procent af de landsdækkende foreninger og 5 procent af de lokale foreninger har direkte afholdt sig fra kritik, fordi de ikke ville risikere at miste offentlige midler, viser undersøgelsen, der er foretaget blandt godt 400 foreninger.

Selvom det er et lille mindretal af foreningerne, der har undladt at fremsætte kritik, tager Mads Roke Clausen alligevel tallene alvorligt og vil følge udviklingen tæt:

”Det er første gang, de frivilliges fortalerrolle bliver undersøgt i frivilligundersøgelsen, og det er bestemt en udvikling, vi vil holde øje med. På det lokale niveau kan foreninger være tæt på kommunen, og det kan i nogle tilfælde måske gøre det svært at ytre kritik. Vi ser i andre lande, at frivillige ikke tør være kritiske af frygt for at gøre sig ud til bens i forhold til dem, der fordeler pengene. Det er en vigtig del af et demokratisk samfund, at også de mest udsatte borgere har mulighed for at blive hørt via civilsamfundet,” siger Mads Roke Clausen til Kristeligt Dagblad.

Læs hele artiklen i Kristeligt Dagblad.