Frivillige organisationer skal hjælpe os ud af ensomheds-krisen

Vi er ikke gode nok til at hjælpe de rekordmange ensomme, der er i Danmark. Og det offentlige kan ikke klare opgaven alene. Sådan siger danskerne i ny undersøgelse fra Frivilligrådet foretaget af Epinion.  I undersøgelsen opfordrer danskerne også til, at de frivillige sociale organisationer bliver en større del af løsningen. 9 ud af 10 danskere siger, at de gerne ser, at stat og kommune i højere grad inddrager civilsamfundsorganisationer for at løse sociale problemer som ensomhed.

Næsten halvdelen af danskerne syntes slet ikke eller kun i mindre grad, at vi er gode nok til hjælpe mennesker, der er ensomme. Herudover svarer 37 %, at vi kun i nogen grad er gode nok til at hjælpe. Kun 5 % mener, at vi i høj grad er gode nok.

Danskerne har heller ikke den store tillid til, at det offentlige kan hjælpe det stigende antal ensomme ud af ensomheden. 6 ud af 10 svarer, at de slet ikke eller i mindre grad har tillid til, at det offentlige kan løse udfordringen omkring, at flere og flere danskere føler sig ensomme.

”Kigger man ind i en almindelig klasse svarer 2-3 af de unge, at de føler sig ensomme. Vi kan ikke sidde udviklingen overhørig. Langvarig ensomhed kan føre til selvskade, angst, depression og selvmordstanker. Men hvem skal hjælpe danskerne ud af ensomheds-krisen? Spørger man danskerne selv, har de i hvert fald ikke tillid, til at det offentlige kan eller skal klare den opgave. Det er jeg meget enig i”, siger Frivilligrådets formand Mads Roke Clausen.

De frivillige organisationer er en del af løsningen

Men hvad gør vi, når danskerne ikke har tillid til, at det offentlige kan løse ensomheds-krisen?

Frivilligrådet arbejder for, at de frivillige sociale organisationer kan blive en større del af løsningen. Både når det handler om at bekæmpe ensomhed, men også i løsningen af andre sociale problemer. De frivillige tilbud er f.eks. væresteder for unge, samtalegrupper med ligesindede eller frivillige, der hjælper ensomme unge ind i foreningslivet.

Derfor er danskerne i undersøgelsen blevet spurgt om deres holdning til netop det. Undersøgelsen viser, at danskerne generelt er positive overfor, at de frivillige sociale organisationer kan spille en større rolle i løsningen af ensomheds-problemet og andre voksende sociale problemer.

9 ud af 10 danskere siger, at de gerne ser, at stat og kommune i højere grad inddrager civilsamfundsorganisationer. Knap 7 ud af 10 med det forbehold, at de ikke må erstatte offentlig velfærd – kun være et ekstra tilbud. 2 ud af 10 mener derimod, at de frivillige sociale organisationer gerne må erstatte offentlige tilbud.

Den store opbakning glæder frivilligrådets formand ”Vi kæmper i Frivilligrådet en brav kamp for at få politikerne til at få øjnene op for, at de frivillige sociale organisationer skal have bedre muligheder for at hjælpe med at læse sociale problemer såsom ensomhed. Jeg er meget glad for, at vi med den her undersøgelse nu kan se, at der er massiv opbakning fra danskerne. De frivillige sociale organisationer har så meget at bidrage med og kan hjælpe på en helt anden måde end det offentlige. Men det kræver en politisk prioritering, hvis det skal lykkes”.

Undersøgelsen viser dog også, at mange danskere selv er tøvende overfor at tage imod et frivilligt socialt tilbud, hvis de selv skulle blive ramt af ensomhed. 32 % af danskerne svarer ja til, at de selv ville tage imod et tilbud, 11 % svarer nej og hele 51 % svarer, at de kun måske ville tage imod et frivilligt socialt tilbud.

”Undersøgelsen indikerer, at vi i den frivillige sociale sektor skal blive bedre til at fortælle danskerne om, hvad vi kan og vise mangfoldigheden i de frivillige tilbud. Jeg tror også, vi skal til at bryde med forestillingen om, hvem det er, der kan have gavn af at være en del af et frivilligt socialt tilbud”, siger Mads Roke Clausen.

Epinions-undersøgelse: Frivillige sociale organisationer skal hjælpe danskerne ud af ensomhed