Finanslovforslag: Satspuljens erstatning er stadig ikke fundet

Af Mads Roke Clausen

I et år har Frivilligrådet og det øvrige civilsamfund side om side råbt vagt i gevær omkring den manglende finansiering af de vigtige sociale indsatser efter nedlæggelsen af satspuljen. Siden har Frivilligrådet løbende haft dialog med politikere om den presserende situation.

Som tiden er gået, er situationen blevet desperat, og fra politisk side er der endnu ingen formildende udmeldinger.

I Frivilligrådet havde vi sat vores lid til, at regeringen ville komme med netop den formildende besked ved gårsdagens offentliggørelse af finanslovforslaget for 2020.

Forslaget indeholder gode og tiltrængte indsatser på socialområdet, og Statsministeren lagde i sin åbningstale også stor vægt på nogle af de ting, civilsamfundet er kendt for at levere på, nemlig tryghed og sammenhængskraft.

Men endnu engang måtte vi kigge langt efter de svar, som vi er mange, der savner. Vi må desværre erkende, at sektoren stadig er sendt til tælling. Politikerne er nødt til at gå os i møde.

Kampen skal nu tages i finanslovforhandlingerne, og vi kommer fortsat til at presse på for en løsning. Udviklingen – eller mangel på samme – er stærkt bekymrende.