Politisk værksted

I dag afholder Frivilligrådet ’politisk værksted’. Her får de 110 organisationer og foreninger, der er stemmeberettigede til valg til Frivilligrådet, samt lokale frivilligråd, mulighed for at få indflydelse på, hvad Frivilligrådet skal arbejde med.

Bidragene fra det politiske værksted skal bruges til at udvikle Frivilligrådets nye arbejdsgrundlag, som skal indeholde vores vision for frivilligheden og de konkrete temaer og indsatser, vi vil arbejde med de næste tre år.

Video med klip fra dagen

Diasshow med billeder fra Frivilligrådets Politiske Værksted d. 30. august 2018 i Nordhavn

Klik på billedet for at skifte til det næste.