Høringssvar Investeringsfond

Frivilligrådet har afgivet høringssvar til forslag til lov om Den Sociale Investeringsfond.

I høringssvaret foreslår Frivilligrådet bl.a. at den frivillige sociale sektor bør være repræsenteret i bestyrelsen til Den Sociale Investeringsfond, da den frivillige sektor har andre rammebetingelser og dynamikker end den offentlige sektor. Disse hensyn er vigtige at medtage i tilrettelæggelse af investeringsprogrammer.

Herudover anbefaler Frivilligrådet, at Den Sociale Investeringsfond anlægger en lang investeringshorisont inden for hvert tema, fordi sociale problemer tager lang tid at løse.

Lovforslaget lægger op til, at investeringsfonden skal tage udgangspunkt i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). På nuværende tidspunkt indeholder modellen kun i begrænset omfang data for indsatser med deltagelse af frivillige sociale aktører. Såfremt SØM-modellen bliver det eneste udgangspunkt for investeringerne risikerer fonden at udelukke frivillige sociale organisationer fra at blive aktør i sociale investeringer. Derudover vil et ensidigt fokus på SØM-modellen stå i vejen for, at der investeres i indsatser, der endnu ikke lever op til dokumentationskravene i SØM-modellen.

Frivilligrådet anbefaler derfor et bredere fokus på indsatser.

Se hele høringssvaret.