Ny rapport om understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde

I dag udkom rapporten ”Understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde – En analyse af udviklingstendenser og behov for kontinuitet og forandring i nationale virkemidler”.

Frivilligrådets formand Mads Roke Clausen glæder sig over, at vi med analysen får ny viden om udviklingstendenserne inden for den frivillige sociale verden: ”Det er meget interessant at høre fra foreningerne selv, hvad de oplever af forandringer, og hvilke nye krav, det stiller til dem. Jeg bider blandt andet mærke i, at mange kæmper med, at deres finansieringsgrundlag i stort omfang, hviler på midlertidige puljemidler og alle de udfordringer, der følger med det. Det er særligt et problem for de små foreninger, der ikke har musklerne til at håndtere det. Det bekræfter mig i, at vi må og skal have ændret på finansieringen af de frivillige sociale organisationer”.

Formålet med rapporten er at afdække, hvordan offentligt finansierede tværgående aktører bidrager til at understøtte og udvikle det frivillige sociale område. De aktører, som indgår i analysen, er Frivilligrådet, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Fonden for Socialt Ansvar, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark og Socialstyrelsen.

Rapporten konkluderer, at det frivillige sociale arbejde er et område præget af stor forskellighed, og at der løbende opstår en række nye organisationsformer, fx i form af løsere netværksorganisationer side om side med de medlemsbaserede frivillige organisationer.

Derudover peger rapporten på, at der er en samfundsmæssig udvikling i retning af øget markedsgørelse, der stiller nye krav til det frivillige sociale område med fokus på kontrakter, performance, effekt, dokumentation og professionalisering.

Endelig peger studiet på forandringer i det frivillige engagement. Der er en tendens til, at en større del af det frivillige engagement udspiller sig enkeltsagsorienteret og ad hoc i forbindelse med konkrete aktiviteter.

Det er Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet, der har rekvireret rapporten, der er udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Roskilde Universitet (RUC).

Læs mere.