Frivilligrådets arbejdsgrundlag

I dag offentliggør Frivilligrådet sit arbejdsgrundlag, som danner rammen for rådets arbejde de næste tre år.

Frivilligrådets formand Mads Roke Clausen siger:

Med dette arbejdsgrundlag tegner Frivilligrådet stregerne til den næste horisont for et velfærdssamfund med mere frivillighed til gavn for sårbare og udsatte mennesker. Civilsamfundet spiller med sin mangfoldighed og forskellige virkemidler en afgørende rolle i løsningen af sociale udfordringer. Med det nuværende velfærdssamfund taber vi stadig for mange udsatte og sårbare mennesker på gulvet. Derfor er der behov for fornyet fokus på indsatsen i den frivillige sociale sektor.

Frivilligrådet har lagt stor vægt på at inddrage den frivillige sociale verden til at bidrage til arbejdsgrundlaget. I august inviterede Frivilligrådet til ’politisk værksted’. Her fik de 110 organisationer og foreninger, der er stemmeberettigede til valg til Frivilligrådet, samt lokale frivilligråd, mulighed for at komme med input til arbejdsgrundlaget.

Frivilligrådets formand glæder sig over det store engagement:

Jeg er særligt glad for, at så mange frivillige organisationer er kommet til os med gode input undervejs og har engageret sig i, hvad Frivilligrådet skal arbejde for”.

Frivilligrådets vision og temaer

I arbejdsgrundlaget har Frivilligrådet beskrevet sin vision:

”Frivilligrådet arbejder for, at vi som borgere har lyst til og mulighed for at give en frivillig indsats, engagere os i samfundets fællesskaber og i mennesker i sårbare og udsatte situationer. De frivillige sociale organisationer skal have gode og stabile vilkår for at være ramme for den sociale indsats.

Frivilligrådet værner om den frivillige sociale sektors uafhængighed og forpligtelse til at udfordre den offentlige sektors løsningsmodeller.

Frivilligrådet arbejder for, at velfærdssamfundet bygger på et balanceret samarbejde mellem den private, den offentlige og civilsamfundssektoren både på lokalt og nationalt niveau. Det giver de bedste løsninger for mennesker. ”

Udover visionen indeholder arbejdsgrundlaget tre konkrete fokusområder, som mere konkret beskriver, hvad Frivilligrådet skal arbejde med de næste tre år.

Temaerne er:

1)      Balancer, nye samarbejder og snitflader mellem sektorerne

2)      Sammenhængskraft

3)      Økonomi og bureaukrati.

Læs Frivilligrådets arbejdsgrundlag.