Frivillighed øger chancen for god mental sundhed

Et nyt studie viser, at mennesker, der er frivillige på ugentlig basis, har dobbelt så stor sandsynlighed for at trives godt mentalt som ikke-frivillige. Frivilligrådet formand Mads Roke Clausen kan ikke få armene ned.

 De hjælper børn med lektier, går ture med ældre og serverer kaffe for hjemløse. Frivillige yder en uvurderlig indsats for udsatte grupper i vores samfund. Men frivillighed er ikke kun godt for brugerne, det er også godt for de frivillige selv, viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed.

Frivilligrådets formand, Mads Roke Clausen er meget begejstret for den nye viden.

 ”Jeg syntes, det her er alletiders gode nyhed. Og det undrer mig slet ikke, at der er den her klare sammenhæng imellem frivillighed og bedre mental sundhed. Hvis man f.eks. er frivillig i en varmestue, et værested for ensomme unge eller i en telefonrådgivning for udsatte børn – så giver det mening i livet. At være noget for nogen, der har det svært er enormt meningsfuldt for den enkelte. Samtidig udvikler man sig selv som menneske, og man får et positivt fællesskab at være en del af. ”

Ifølge forskerne bag undersøgelsen er det netop kombinationen af de tre faktorer; meningsfuldheden, udviklingen af kompetencer og selvtillid samt fællesskabet, der skaber den gode mentale trivsel.

Bedre rammer for mere frivillighed

Denne undersøgelses resultater giver endnu en god grund til, at vi skruer op for frivilligheden, mener Mads Roke Clausen:

 ”For mig at se er mere frivilligt engagement en ren win-win. Hvis flere engagerer sig frivilligt, er der et stort potentiale for, at de selv kan få det bedre. Samtidig kan de frivillige være med til at hjælpe den voksende gruppe af udsatte og sårbare mennesker. ”

Vi oplever i disse år en række problemer med dårlig mental trivsel, som bare stiger og stiger i omfang. Undersøgelser peger på, at stadig flere, især unge, føler sig ensomme. Flere og flere vurderer, at de har dårligt mentalt helbred, og særligt de unge føler sig i stigende grad pressede i hverdagen.

Med den nye undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed i tankerne, er det oplagt at tænke frivilligheden ind som en del af løsningen.

”I Frivilligrådet arbejder vi benhårdt for at skabe bedre rammer for det frivillige sociale arbejde. Jeg håber, at den her undersøgelse kan være med til at sikre, at endnu flere får øjnene op for, hvor meget potentiale der er for vores samfund, hvis vi kan få endnu mere frivilligt socialt engagement”, siger Frivilligrådets formand Mads Roke Clausen.  

Læs mere om undersøgelsen her.

For nærmere information kontakt kommunikationschef i Frivilligrådet Bodil Liv Holm på Tlf: 33 36 73 27