Nye tiltag skal styrke tilliden til civilsamfundet

Med den netop afsluttede satspuljeforhandling, er det besluttet at afsætte midler til to nye initiativer, der skal styrke tilliden til den frivillige sociale sektor. En whistleblowerordning og udvikling af anbefalinger til god ledelse. Frivilligrådets formand Mads Roke Clausen er meget tilfreds.

Hvordan sikrer vi, at der fortsat er stor tillid til den frivillige sociale sektor? Det spørgsmål har fra første dag ligget højt på Frivilligrådets dagsorden. En del af løsningen skal ske ved, at sektoren selv tager et ansvar for at udøve egenkontrol og rådet har derfor flere gange anbefalet, at der blev indført en Whistleblowerordning samt udviklet nogle anbefalinger til god ledelse (good governance). Formanden for Frivilligrådet er i dag meget tilfreds med, at der er blevet lyttet på Christiansborg, og at forslagene nu bliver til virkelighed.

” Tillid er helt afgørende for, at de frivillige sociale organisationer kan fungere. Det er forudsætningen for, at organisationerne kan udføre den sociale indsats, tiltrække frivillige og være troværdige fortalere for udsatte borgere. Derfor skal vi som sektor arbejde med at sikre kvalitet, ordentlighed og god brug af de skattekroner, vi får tildelt. De to initiativer skal være med til at gøre netop det”.  

”Jeg syntes, det er et rigtig godt og vigtigt signal politikerne her sender til civilsamfunds-Danmark. I stedet for at bygge nye murer af kontrol og bureaukrati, har de valgt at støtte os i at yde egenkontrol. Det er en god og modig beslutning. Det er også rettidig omhu, hvis vi skal sikre os, at der også fremadrettet vil være en høj grad af tillid til den frivillige sociale sektor”, siger Frivilligrådets formand Mads Roke Clausen

I aftaleteksten for satspuljen står der, at Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til initiativer, der kan sikre en større transparens og ansvarlighed i den frivillige sociale sektor samt øge sektorens egenkontrol. Frivilligrådet skal udvikle retningslinjer for good governance i den frivillige sociale sektor, som skal være med til at skabe større gennemsigtighed og understøtte bedre ledelse i organisationer. Dertil etableres endvidere en whistleblowerordning, hvor ansatte, frivillige, borgere, medlemmer og pårørende trygt kan formidle mistanke eller viden om uhensigtsmæssig eller ulovlig adfærd i frivillige sociale organisationer. Læs teksten her https://socialministeriet.dk/media/19274/aftale_om_satspuljen_paa_boerne-_og_socialomraadet_2019-2022.pdf.