15 forslag til en enklere støttestruktur

Arbejdet med at forenkle reglerne på frivilligområdet er færdigt og har mundet ud i 15 anbefalinger.

Mere stabil og langsigtet støttestruktur, tidligere udbetaling af driftstilskud og simplere krav til revision og budgetter. Det er nogle af de initiativer, der skal gøre det lettere at være frivillig.

Frivilligrådet, der har siddet med i den indledende arbejdsgruppe er tilfredse med, at det nu bliver nemmere at være frivillig. Frivilligrådets formand Mads Roke Clausen siger:

Jeg er rigtig glad for, at de frivillige sociale organisationer nu har udsigt til at komme af med en de dobbeltarbejde, og at mindre organisationer ikke skal være underlagt samme bureaukrati som de store. Jeg håber, at de her forslag nu bliver til virkelighed og kan udgøre et stort skridt til mindre bureaukrati, og at vi kan fortsætte ad det samme spor i fremtiden med endnu flere forbedringer for sektoren. 

Børne- og socialminister Mai Mercado glæder sig over forslagene:

Vi er nået i mål med et af de ønsker, der står højt på min ønskeseddel, nemlig at gøre livet nemmere for de frivillige organisationer. Det skyldes ikke mindst et godt samarbejde med organisationerne på området, som har bidraget konstruktivt i arbejdet. Nu glæder jeg mig til at se forslagene blive til virkelighed, så de frivillige kan bruge mindre tid ved skrivebordet og mere tid på det sociale arbejde, siger Mai Mercado.

Den forbedrede støttestruktur er desuden en del af regeringens afbureaukratiseringsreform, som skal gøre op med besværlige regler på en række områder:

Med de nye initiativer får de frivillige mere tid til arbejdet med at gøre noget godt for borgerne og samfundet. Og det er jo præcis det, frivillighed handler om: At bruge kræfterne på mennesker og ikke på bøvlet papirarbejde, og det giver vi nu langt bedre mulighed for med den forenklede støttestruktur, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Arbejdsgruppen har bestået af Børne- og Socialministeriet, Finansministeriet, KL og Frivilligrådet. Høringssvarene er kommet fra CFSA, FriSe, Røde Kors, Ældre Sagen og ISOBRO.

Læs arbejdsgruppens anbefalinger her.