Charter for samspil mellem den frivillig verden og det offentlige

I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer. Regeringen har med regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” besluttet, at det oprindelige charter for samspil skal fornys.
 

Processens tre faser

  1. En brainstormingsfase, der bl.a. omfatter en folkehøring, der er åben for besvarelse af alle, og en målrettet survey til ca. 500 frivillige organisationer, samt surveys til kommuner og regioner (Februar - april 2013).

  2. En udviklingsfase, hvor en række ministre, frivillige organisationer og kommunale repræsentanter inviteres til en camp, hvor det nye charter formuleres på baggrund af bl.a. input fra brainstormingsfasen (Forsommeren 2013).

  3. En implementeringsfase med 3-5 regionale møder, hvor chartret er afsæt for en lokal dialog (Efteråret 2013).

Frivilligrådet har fået til opgave at bistå styregruppen for charterprocessen (bestående af Social- og Integrationsministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Økonomi- og Indenrigsministeriet) i planlægningen og gennemførelsen af processen omkring fornyelsen af chartret. Derudover er Miljøministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inviteret til at deltage i processen.

Chartret blev offentliggjort d. 1. juli 2013.