Mere civilsamfund er svaret på vores sociale krise

Af formand for Frivilligrådet Mads Roke Clausen

På rigtig mange måder lever vi i et velfungerende og succesfuldt samfund. Men vi er også et samfund i en social krise. Vores sammenhængskraft er udfordret. Men heldigvis er der håb forude - og her spiller civilsamfundet en vigtig rolle.

Hvis vi vurderer vores succes på BNP, vækst, købekraft osv., så går det bare derudaf i Danmark. Men hvis vi derimod vurderer vores succes på, hvordan det går med vores evne til at tage os af hinanden og vilkårene for vores fællesskab, så går det knap så godt.

Mange undersøgelser har de seneste år peget i den forkerte retning. Flere er ensomme, alt for mange har ondt i psyken og et stigende antal danskere oplever sig selv som socialt udsat. Alt sammen indikationer på, at vores fællesskab og sammenhængskraft er under pres. 

 I Frivilligrådet har vi lige fået lavet en ny undersøgelse, hvor vi har spurgt danskerne, om deres oplevelser af, de her spørgsmål.. Her svarer et stort flertal, at vi i løbet af de seneste 10 år generelt er blevet dårligere til at tage os af hinanden. Det vil altså sige, at vi står i en situation, hvor der bliver stadig flere, der har brug for en hjælpende hånd, men vi er blevet dårligere til at give den. Selvom undersøgelsen kun er baseret på danskernes oplevelser, syntes jeg, det er en indikator, der er til at tage og føle på.

Jeg syntes, der er så vanvittigt meget på spil for os som samfund, hvis vi ikke formår at ændre på de her udviklingstræk. For det, der i sidste ende gør Danmark til et velfungerende samfund, er netop vores insisteren på at være et samfund, hvor enhver ikke bare er sin egen lykkes smed. Et samfund, hvor vi rækker ud til mennesker, der har brug for hjælp.  Vi har alle brug for at høre til for at være mennesker. Et menneske er et menneske igennem andre mennesker. Vi er skabt til at hjælpe hinanden. Og vi er skabt til at være afhængige af hinandens hjælp.

 Derfor skal vi finde nye måder til, hvordan vi stadig kan være et samfund, hvor vi tager hånd om hinanden - og hvor fællesskabet bliver en bærende kraft i den enkeltes trivsel. Vi kan dog ikke bare vende tilbage til ’de gode gamle dage’, hvor fællesskabet blandt andet fandtes i de små lokalsamfund. Vi lever på andre måder i dag, og vi må finde nye veje.

Og det er jeg faktisk ret optimistisk omkring, at vi godt kan. Vores undersøgelse viser nemlig også, at rigtig mange danskerne faktisk gerne vil være bedre til at hjælpe mennesker, der har det svært. Og det er relativt få, der ikke føler sig ansvarlige for fællesskabet. I stedet svarer mange, at de ikke syntes, de møder nogen, der har det svært. Mange fortæller også i undersøgelsen, at de ikke ved, hvordan de skal hjælpe

Der eksisterer altså en opfattelse blandt flertallet af danskerne om, at vi hver især har et ansvar for at gøre en positiv forskel for dem, der har brug for det. Og heri gemmer sig et potentiale til at vende den negative udvikling.

Men umiddelbart er barriererne for at række en hånd ud blevet større. Det er der heldigvis råd for. I de frivillige organisationer er der rigeligt plads til, at man kan give en hånd i alt fra varmestuer for hjemløse til caféer for ensomme unge. Der er brug for alle, der har lyst til at bruge et par timer, der kan være den afgørende forskel for et barn, der har en alkoholiseret mor, en kvinde, der har fået bank af sin kæreste. Eller en hjemløs, der bare gerne vil have en snak med en, der ser ham som et menneske i stedet for endnu en sag i bunkerne.

I Frivilligrådet er vi overbeviste om, at de frivillige  fællesskaber spiller en meget vigtig rolle for at få styrket tilliden og sammenhængskraften i vores samfund igen. Her kan vi mødes på tværs af økonomiske og sociale skel. Vi kan lære mennesker at kende, som vi ellers ikke ville have mødt. Og vi kan være noget for nogen, der har brug for det. Menneske til menneske. Og i fællesskaberne.

 Derfor vil vi i de kommende år arbejde benhårdt på at bidrage til, at flere danskere engagerer sig i at være frivillig til gavn for sårbare og udsatte borgere, bl.a. ved at de frivillige foreninger bliver bedre til at række ud til de danskere, der faktisk gerne vil hjælpe.

 Vi vil også arbejde for, at der skabes optimale rammer for det frivillige sociale arbejde, bl.a. ved at få fjernet noget af alt det unødvendige bureaukrati, der i dag er ved at kvæle alt for mange af de små frivillige organisationer.

 Vi håber, at vi kan få så mange som muligt med i vores kamp. Der er meget på spil. Og det kan ikke gøres op i hverken kroner eller øre.

 

Katrine Tonboe Jacobsen