Seneste Nyt


Frivilligrådet

er historien om de engagerede danskere

Danmark ville ikke være det samme uden de mange frivillige. 40 procent af befolkningen er frivilligt engageret. Fra fodboldklubber til julemærkehjem, genbrugsbutikker, væresteder, kvindekrisecentre og borgergrupper har frivillige været med til at skabe et Danmark, hvor man engagerer sig og er noget for hinanden.

Frivilligrådet arbejder for, at engagerede danskere får rammerne til at gøre en forskel.
Vi gør politikere opmærksomme på lovgivning, der er uhensigtsmæssig for frivillige. Vi kommer med forslag til bedre finansieringsforhold for den frivillige verden. Vi sætter aktuelle spørgsmål om frivillighed til debat.

Følg debatten og hold dig opdateret på vores arbejde, ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev herunder.

 
 
 
 
 
 
 
FR-BAnner.002.jpeg
 

Frivilligrådet

Er et statsligt råd

Vi er uafhængige, og vi rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

  • Rådets formand er Mads Roke Clausen

  • Rådet er nedsat for en fireårig periode fra 2018 - 2021
  • Rådet har 12 medlemmer, hvoraf ministeren har udpeget formanden og et medlem, KL og FriSe har hver indstillet et medlem. De øvrige otte pladser er blevet besat efter et direkte valg, hvor 110 frivillige organisationer og foreninger har kunnet stemme på de to kandidater, de ønskede repræsenteret i rådet. Mød rådets medlemmer her
  • Rådet mødes fire gange om året

Rådet er repræsenteret i:

  • Bestyrelsen for Center for frivilligt socialt arbejde
  • Den Sociale Højskoles Uddannelsesudvalg for socialrådgiveruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser
 
 
 
 

Find os på YouTube

Lær mere om vores arbejde

 
 
 
FR-Banner.006.jpeg