Seneste Nyt


Frivilligrådet

MERE FRIVILIGHED - TIL GAVN FOR SÅRBARE OG UDSATTE MENNESKER

I Frivilligrådet arbejder vi for et samfund, hvor flere borgere engagerer sig i en frivillig indsats, der kommer mennesker i sårbare og udsatte situationer til gavn.

Frivilligrådet er sat i verden for at bidrage til, at alle de mange frivillige, der gør en forskel for sårbare og mennesker har de bedst mulige betingelser og vilkår. Rådet arbejder for, at den frivillige sociale sektor kan vokse sig større og stærkere – sådan at flere sårbare og udsatte kan få hjælp. Det gør rådet blandt andet ved at kæmpe for, at det ikke er for besværligt og bureaukratisk tungt at være en frivillig organisation, og at der er ordentlig finansiering til sektoren.

Frivilligrådet står vagt om de frivilliges vilkår og betingelser, og råber højt, når vilkårene forringes, eller der er brug for nye tiltag. Frivilligrådet kommer med forslag og bidrager til løsningen, hvis der er behov for det. 

Følg debatten og hold dig opdateret på vores arbejde, ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev herunder.

 
 
 
 
 
 
 
FR-BAnner.002.jpeg
 

Frivilligrådet

Er et statsligt råd

Vi er uafhængige, og vi rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

  • Rådets formand er Mads Roke Clausen

  • Rådet er nedsat for en fireårig periode fra 2018 - 2021
  • Rådet har 12 medlemmer, hvoraf ministeren har udpeget formanden og et medlem, KL og FriSe har hver indstillet et medlem. De øvrige otte pladser er blevet besat efter et direkte valg, hvor 110 frivillige organisationer og foreninger har kunnet stemme på de to kandidater, de ønskede repræsenteret i rådet. Mød rådets medlemmer her
  • Rådet mødes fire gange om året

Rådet er repræsenteret i:

  • Bestyrelsen for Center for frivilligt socialt arbejde
  • Den Sociale Højskoles Uddannelsesudvalg for socialrådgiveruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser
 
 
 
 

Find os på YouTube

Lær mere om vores arbejde

 
 
 
FR-Banner.006.jpeg