Tidligere konferencer

FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE: FÆLLESSKABER FOR FLERE

2. november 2017

42 % af danskerne er frivillige. Og spørger man dem, hvorfor de bruger deres fritid som frivillige i fx idrætsforeningen, genbrugsbutikken, værestedet, lektiecafeen eller lokalforeningen, så svarer de, at de gerne vil gøre en forskel for andre, ha´ det sjovt og være en del af et fællesskab. I frivilligverdenen står der fællesskaber klar på alle hylder.

I Danmark står vi over for store sociale udfordringer. Der er 210.000 voksne ensomme og én ud af fem danskere oplever, at de står uden for fællesskaber. I Frivilligrådet arbejder vi for at styrke frivilligheden i Danmark, bl.a. fordi vi løser sociale udfordringer bedre, hvis værdien af at være sammen andre og opleve at gøre en forskel i frivillige fællesskaber kommer flere til gode. Frivillige fællesskaber er vigtige for et stærkt og velfungerende samfund med sunde og glade borgere.
Se programmet her
Se opsamling fra dagen herFRIVILLIG FREDAG TEMADAG: VIS VÆRDIEN

Frivillig Fredag temadagen blev afholdt d. 13. september 2017 I Valby.
Frivilligrådet inviterede til temadag som optakt til Frivillig Fredag. Temadagen var for dem, der står for planlægning og afholdelse af lokale Frivillig Fredag arrangementer, arbejder med frivillige eller bare gerne vil blive klogere på, hvordan man kan planlægge sine events, så flere deltager – også dem, der normalt ikke kommer.


"Vis værdien" var temaet for årets Frivillig Fredag temadag, der startede med to oplæg; 'Unge og Frivilligt arbejde' og 'Mangfoldige Fællesskaber' ved Kristian Krogh Hansen og Daniel Nayberg. Efter de to oplæg, diskuterede deltagerne hvordan man som arrangør kan åbne sine events og fællesskaber for flere. Diskussionen mundede ud i en fælles opsamling, hvor de vigtigste pointer blev hørt.


Se programmet for temadagen


Frivilligrådets årsmøde: Bare fest og farver? Når det frivillige sociale møder kulturen

D. 16. november var 200 mennesker samlet i Hermans i Tivoli Friheden til Frivilligrådets Årsmøde 2016. Deltagerne blev inviteret til at udforske mulighederne i at arbejde på tværs af social- og kulturområdet i det frivillige arbejde. Dagen bestod af spændende oplæg fra bl.a. Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard, direktør for Aarhus 2017, Rebecca Matthews, kunstnergruppen Wooloo og rap-organisationen Rapolitics. I år samarbejdede Frivilligrådet med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Nogle af de frivillige, der er tilknyttet kulturåret bidrog til årsmødet og var med til at gøre dagen til en særlig oplevelse.

Og der blev ikke kun talt om temaet. Deltagerne blev selv inviteret til at udtrykke sig og kaste sig ud i kulturoplevelser. Wooloo inviterede deltagerne til at bygge et ”Frivillighedsmonument” af lego.

Frivilligrådet vil gerne sige tak for et godt årsmøde, tak til alle oplægsholderne og en særlig tak til de seje frivillige fra Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Se programmet for årsmødet: Bare fest og farver? Når det frivillige sociale møder kulturen.

Se billeder fra årsmødet her


Konference: Godt for Danmark – Fælles løsninger til god integration

Torsdag den 8. september 2016 samlede Tuborgfondet, Frivilligrådet og Mandag Morgen centrale aktører fra kommuner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer til en arbejdende konference med fokus på gode løsninger til integration af flygtninge i Danmark.
På konferencen blev Integrationens Danmarkskort præsenteret. Kortet fungerer som en digital platform, der viser gode integrationsløsninger fra hele landet.

Se Danmarkskortet her


FRIVILLIGHEDS- OG INTEGRATIONSKARAVANEN 2016

Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet afholdt i foråret 2016 på en Frivilligheds- og Integrationskaravane rundt i landet med en række regionale møder. Formålet var at inspirere til, hvordan civilsamfundets potentiale kan udfoldes i forbindelse med integrationen af nyankomne flygtninge.

På karavanen var det især de tre følgende emner, der blev sat fokus på:

 • Koordinering af modtagelse- og integrationsindsatsen, når mange forskellige aktører samskaber
 • Beskæftigelse og virksomheder – hvilke former for samarbejde er virksomheder interesserede i og hvad er mulighederne for at byde ind som civilsamfund?
 • Foreningernes rummelighed og parathed til at inkludere de nyankomne i deres aktiviteter og fællesskaber, som brugere såvel som frivillige

 • Frivilligheds- og Integrationskaravanen er støttet økonomisk af Bikubenfonden, Udlændinge,-Integrations- og Boligministeriet og Social- og Indenrigsministeriet.

  På hver af møderne holdt to lokale aktører oplæg om deres konkrete erfaringer. Vi har samlet de lokale historier her til inspiration: Integration - hvilken rolle kan civilsamfundet spille?  TEMADAG: VEJE TIL DELTAGELSE

  Frivilligrådet afholdt temadag torsdag d. 14. april 2016 om veje til deltagelse – temaet for Frivillig Fredag 2016.

  Temadagen bød på inspirerende oplæg og workshop.

  Se slides fra oplæggene her:

  Unge i fællesskaber v. Damir Balalic fra Fritidsbutikken i Vollsmose

  Fælles om fritiden v. Cecilie Friis fra SUMH

  Alle har ressourcer v. Annbritt Jørgensen og Mette Sørensen fra Sager der Samler.

  Download materiale fra workshoppen: Veje til deltagelse.

  Se programmet for temadagen her.  EN AKTIV KONFERENCE OM ENGAGEMENT OG FÆLLESSKABER I DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE

  Boligsocial udviklingsdag
  Boligsocialnet, Frivilligrådet og Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) afholdt konference i MusikTeatret i Albertslund.

  Omdrejningspunktet for konferencen var engagement og fællesskaber i det boligsociale arbejde. Konferencen var bygget op omkring tre mindre fælles sessioner, som startede med en fælles introduktion til dagens program. Den øvrige del af konferencen var delt i tre spor med bl.a. mulighed for at komme på inspirationstur i et ud af tre udvalgte boligsociale indsatsområder på Københavns Vestegn ud fra overskrifterne:
  1. Fællesskab, naboskab og trivsel
  - med besøg i Brøndby Strand Helhedsplanen Brøndby Strand for Fremtiden, hvor vi blandt andet skal høre om Kulturweekend, Børnenes Rejsebureau samt partnerskabet med de ni almene boligafdelinger.
  2. Rekruttering og engagement
  - med besøg i Avedøre Stationsby. Her er fokus på effekterne af en afsluttet helhedsplan og de kerneudfordringer, der ligger i overgangen - med særligt fokus på ejerskab, rekruttering og engagement.
  3. Innovation, samskabelse og samarbejde
  - med besøg i Hedemarken i Albertslund, hvor områdets byhave og hønselaug er eksempler.

  Konferencen blev afholdt d. 3. februar 2016 fra kl. 9.30-21.00 i MusikTeatret Albertslund.

  Se invitation.  FRIVILLIGRÅDETS ÅRSMØDE 2015 - AF BANEN - PÅ BANEN

  DATO: ONSDAG D. 18. NOVEMBER 2015

  I Frivilligrådet kan vi se, at der er en udvikling på vej mod et velfærdssamfund, hvor civilsamfundet kommer til at spille en langt vigtigere rolle. Kommuner sætter medborgerskab og samskabelse på agendaen, frivillige foreninger indgår i nye alliancer på tværs af sektorgrænser, og ildsjæle i samfundet igangsætter succesfulde projekter ud fra deres egen motivation og ændrer samfundet nedefra.

  I et sådant samfund er frivilligheden ikke blot et supplement til velfærdsstaten, men et vidtfavnende borgerengagement i kernen af vores fælles velfærd. Udviklingen vender op og ned på rollefordelingen i vores samfund og kræver en kultur- og bevidsthedsændring inden for alle sektorer.

  Hvem skal på banen og støtte op, og hvem skal trække sig mere tilbage og give plads?

  Se invitation og program

  Se en reportage fra dagen.  Temadag: Grokraft for fællesskaber

  Den 16. september inviterede Frivilligrådet foreninger, frivilligcentre, frivilligkonsulenter, bibliotekarer, boligsociale medarbejdere m.fl. til temadag om, hvordan vi styrker de frivillige fællesskaber. Dagen bød på en blanding af oplæg og workshops og finder sted på Biblioteket Rentemestervej i København. Temadagen blev afholdt som optakt til Frivillig Fredag d. 25. september.
  Læs mere om temadagen  New Moves - Gadekultur som demokratisk forbillede

  Street soccer, skating og parkour fylder stadig mere i de åbne byrum. Flere og flere børn og unge søger andre actionidrætter end de traditionelle og fascineres af det friere liv og de nye typer fællesskaber, som gadeidrætterne byder på. Partnerne DGI, TrygFonden, Cefu, DIF, BL og Frivilligrådet stod bag konferencen, der fandt sted i Øksnehallen den 10. april 2015.
  Læs mere om New Moves  Samskabelsesworkshop

  At lave helt konkret samskabelse i praksis er nu blevet en hel del lettere, efter Frivilligrådet torsdag d. 27. november præsenterede spillet LOOP. Baseret på seks grundlæggende principper for samskabelse, giver LOOP deltagerne en konkret, lettilgængelig og enkel måde at facilitere en samskabelsesproces. Spillet kan downloades som print-selv-pdf.
  Læs mere om workshoppen og Loop.  Hvem er med i fællesskabet?

  Frivilligrådets årsmøde 2014
  Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund hvor alle er med, må først og fremmest bygge på et stærkt civilsamfund. Men nogle kommer aldrig med, og nogle falder udenfor undervejs. Til årsmødet 2014 stillede Frivilligrådet derfor det overordnede spørgsmål: Hvem er med i fællesskabet?

  Se invitation og program
  Se deltagerlisten
  Se slides, billeder og reportage fra dagen.  Forskningsseminar

  CBS Center for Civilsamfundsstudier, Frivilligrådet og Isobro afholdt forskningsseminar om frivillighed i hhv. Tyskland og Danmark torsdag d. 9. oktober 2014.
  Se invitation her

  Temadag: Lokalsamfund, fællesskab og frivillighed

  Er der forskel på fællesskaber i boligblokken, forstaden og i landsbyen? Hvad kendetegner de forskellige fællesskaber? Kan frivilligheden være limen, der binder folk sammen?
  Den 11. september afholdt Frivilligrådet temadag for foreninger, frivilligcentre, frivilligkonsulenter, boligsociale- og landdistriktsaktører m.fl. om lokalområder, fællesskaber og frivillighed.
  Læs mere  Topmøde om nyskabende samarbejde om folkeskolen

  D. 13. august 2014
  Frivilligrådet inviterede en række udvalgte aktører på folkeskoleområdet og den frivillige verden til at diskutere hvordan foreninger og skoler får skabt et godt og berigende samarbejde.
  Læs opsamling fra dagen  Matchpoint seminar

  D. 22.-24. maj 2014
  Århus Universitet afholdt konferencen i partnerskab med bl.a. Frivilligrådet.
  Læs mere om matchpoint seminaret  Fælles fodslag i forskellige sko

  -Konference om samskabelse i by- og boligområder
  D. 6. marts 2014
  Konferencen var arrangeret af BL – Danmarks Almene Boliger, KL, Center for Boligsocial Udvikling og Frivilligrådet.
  Se program og slides fra konferencen.  Frivilligrådets årsmøde 2013: Civilsamfundet mellem reformer og kommunal virkelighed - The missing link?

  D. 12. november 2013
  Se opsamlingen på årsmødet  Seminar: Internationale erfaringer med nationale chartre for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige

  D. 23. april 2013 afholdt Frivilligrådet i samarbejde med Cifri seminar om erfaringer med nationale
  chartre i to af vores nabolande: England og Sverige.
  Se programmet her.  Frivilligrådets årsmøde 2012: Sammen om bedre velfærd

  D. 19. november 2012
  Frivilligrådets årsmøde 2012  Konferencer 2011

  Frivilligrådets årsmøde og officiel afslutningsevent for frivillighedsåret

  Torsdag d. 15. december
  Afslutningsevent for frivillighedsåret.  Rekrutteringskursus i samarbejde med Ingerfair

  D. 23.-24. august 2011.
  Se invitation til kurset  Kommunikationskursus i pressehåndtering og agendasetting

  D. 24. august 2011.
  Se idéer fra kurset  Fremtidens frivillige sætter scenen! Officiel åbningskonference for det europæiske frivillighedsår 2011 i Danmark

  Fredag d. 28. januar 2011
  Se invitation og program for åbningskonferencen
  Se opsamling på åbningskonferencen