Temadag: Grokraft for fællesskaber

Den 16. september inviterede Frivilligrådet foreninger, frivilligcentre, frivilligkonsulenter, bibliotekarer, boligsociale medarbejdere m.fl. til temadag om, hvordan vi styrker de frivillige fællesskaber. Dagen bød på en blanding af oplæg og workshops og finder sted på Biblioteket Rentemestervej i København. Temadagen blev afholdt som optakt til Frivillig Fredag d. 25. september.


Tema om grokraft til mere rummelige og mangfoldige frivillige fællesskaber
Frivilligheden kan noget helt særligt i forhold til at skabe fællesskaber. Ofte er det fællesskabet med de andre frivillige og brugere, der motiverer til at blive og vedblive med at være frivillig. De frivillige fællesskaber er vigtige for vores samfund, fordi de forebygger social isolation og skaber tillid og forståelse på tværs af grupper. Frivilligrådet arbejder for, at alle får lige mulighed for at være med i fællesskaberne og opleve de positive effekter uanset fysiske eller psykiske forudsætninger, social eller etnisk baggrund. Med temadagen ønsker Frivilligrådet at udbrede viden, samt skabe et forum for udveksling og udvikling af gode ideer til, hvordan vi styrker de frivillige fællesskaber på tværs af offentlige og frivillige aktører og på tværs af områder.