Samskabelse

Ét af de mest centrale temaer, som Frivilligrådet arbejder med, er begrebet samskabelse. Samskabelse retter et særligt fokus på en proces, hvor forskellige aktører sammen udvikler ny velfærd.

 

Begrebet er dog ikke et fastforsejlet begreb med en færdig definition. Tværtimod er begrebet nyt og stadig under udvikling – også for Frivilligrådet.

Her på hjemmesiden kan du læse forskellige bud på, hvad samskabelse er – plus eksempler på, hvordan samskabelse kan se ud i praksis. Du kan bl.a. læse et blogindlæg med formand Vibe Klarup Voetmann og et interview med næstformand Klaus Majgaard. Du kan læse om Gode rammer for samskabelse, som samler op på Frivilligrådets årsmøde 2012, der havde titlen Sammen om bedre velfærd. Og du kan læse om Frivilligrådets udvikling af begrebet i praksis gennem partnerskaber med Odense og Aarhus Kommuner – samt om Frivilligrådets Projekt Sæt Værdien Fri, hvor der arbejdes på at udvikle en model, der kan klæde foreninger og kommuner på til at indgå i en samskabelsesproces.

 

Endelig kan du læse om Frivilligrådets første bud på 6 principper for samskabelse. På Wikipedias artikel om samskabelse giver Frivilligrådet sit bud på definition og principper for samskabelse.

 


Klik dig ind på linkene herunder for at læse mere:

 

Projekt Sæt Værdien Fri

Hvad er samskabelse?

Inspiration til samskabelse

Frivilligrådets partnerskaber

Blogs om samskabelse

 

Læs også om Frivilligrådets strategi vedrørende samskabelse.