Rådsmedlemmer

Formand Mads Roke Clausen

Formand for Frivilligrådet, Ph.D. Fellow ved Roskilde Universitet, tidligere direktør for Mødrehjælpen 2006-2018 (Ministerudpeget)

Anna Bjerre Thorsteinsson

Direktør i GirlTalk.dk (Valgt)

Arne Eggert

Udviklingsdirektør i Kommunernes Landsforening (Indstillet af KL)

Pelle Plesner

Leder i foreningen Fit for Kids (Valgt)

Ebbe Wendt Lorenzen

Generalsekretær i foreningen LIVSVÆRK (Valgt)

Mirka Mozer

Direktør i Indvandrer Kvindecentret (Valgt)

Jonas Keiding Lindholm

Generalsekretær i Red Barnet (Valgt)

Jens Maibom Pedersen

Formand for KFUM´s Sociale Arbejde (Valgt)

Knud Aarup

Præsidiemedlem i BEDRE PSYKIATRI – Landsforeningen for pårørende (Valgt)

John Hebo Nielsen

Formand for Frivilligcenter Gentofte og Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (Indstillet af FriSe)

Sara Krüger Falk

Global Compact (Ministerudpeget)

Thit Aaris-Høeg

Direktør i Fonden for Socialt Ansvar (Valgt)