Projekt Sæt Værdien Fri

Projekt Sæt Værdien Fri ønsker at styrke lokale samskabelsesprojekter ved at udvikle en model for samskabelse. Modellen skal hjælpe foreninger og kommuner, når de ønsker at benytte den særlige samarbejdsform, som samskabelse er.

 

I stadig højere grad er der et politisk ønske om – og i Frivilligrådets optik et samfundsmæssigt behov for – at samspillet udspiller sig som ’samskabelse’, hvor ligeværdige parter sammen arbejder sig ind på både problem og handling. I stedet for at den ene part deltager i leveringen af en ydelse, den anden part allerede har defineret, skaber parterne sammen en ny velfærdsløsning.

 

Frivilligrådet tror på, at samskabelse kan føre til mere innovativ og bedre lokal velfærd. Men for både foreninger og kommuner kan samskabelse indebære helt nye måder at arbejde sammen på – og at arbejde på i det hele taget. Og det kan virke udfordrende og ressourcekrævende at gribe denne nye samarbejdsform an.

 

Frivilligrådet har udviklet et bud på 6 principper for samskabelse, som kan give indblik i de værdier, der ligger til grund for samskabelse. Samtidig ved vi dog, at et værdisæt ikke er nok til at vide, hvordan man skal arbejde med samskabelse i praksis. Derfor fokuserer Projekt Sæt Værdien Fri på, hvordan man i praksis går til den særlige samarbejdsform samskabelse.

 

Med Projekt Sæt Værdien Fri vil vi udvikle en model for samskabelse, som hjælper foreninger og kommuner med refleksioner over, hvordan de griber samskabelse an. Modellen er et work-in-progress, som udvikler sig i takt med, at der kommer flere eksempler på, hvad god samskabelse er, fx via Frivilligrådets to partnerskaber med Odense og Aarhus Kommuner. Modellen bliver derudover til på baggrund af det kontinuerlige arbejde med at præcisere og udvikle de 6 principper.

 

Projektet – som har den officielle titel ’Den frivillige verden sætter værdi og ord på sig selv’ – finder sted i perioden 2012-2014. Projektet følges af en følgegruppe, som du kan møde her.

 

 


Se Frivilligrådets bud på 6 principper for samskabelse.

Læs mere om samskabelse i interviewet med Frivilligrådets næstformand Klaus Majgaard: Man kan jo starte med at erkende, at man er ’stuck’.

og formand Vibe Klarup Voetmanns blog: Samskabelse - en vej til bæredygtig velfærd.

Læs Frivilligrådets strategi om samskabelse.

Læs om Frivilligrådets partnerskaber med Odense og Aarhus Kommuner.

Bliv inspireret til selv at samskabe.