Partnerskab med Odense Kommune

Odense Kommune vedtog i 2011 strategien Ny virkelighed – Ny velfærd. Som følge af Ny virkelighed – Ny velfærd retter Odense Kommune et øget fokus mod mulighederne i civilsamfundets ressourcer, når det kommer til at udvikle nye velfærdsløsninger. Civilsamfundet omfatter både frivillige organisationer og aktive borgere i andre organiseringer eller uden organisering. Kommunen har allerede igangsat en række samarbejder og partnerskaber med frivillige organisationer og andre aktører i civilsamfundet.

 

I juni 2013 indgik Frivilligrådet og Odense Kommune officielt et partnerskab. I partnerskabet fungerer Frivilligrådet som kommunens kritiske ven. Dette indebærer, at kommunen kan rådføre sig hos Frivilligrådet om dilemmaer og udfordringer om den nye samskabelsesdagsorden. Frivilligrådet følger implementeringen og udviklingen af strategien på nær hold og kan på denne baggrund udbrede gode erfaringer fra kommunen til andre kommuner.

 

På nuværende tidspunkt er partnerskabet fokuseret omkring Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Parterne overvejer at udvide partnerskabet til at omfatte hele kommunen.

 

Odense Kommune har endvidere en repræsentant siddende i følgegruppen til Projekt Sæt Værdien Fri.

 


Læs mere om Odense Kommunes Ny virkelighed – Ny velfærd.

Læs om formand Vibe Klarup Voetmanns og ældrerådmand Jane Jeginds underskrivning af partnerskabsaftalen.

Læs også om Frivilligrådets partnerskab med Aarhus Kommune.