Opsamling på konferencen Fælles fodslag i forskellige sko

Torsdag d. 6 mødtes 250 engagerede deltagere til konferencen Fælles fodslag i forskellige sko, hvor samskabelse i by- og boligområder blev sat på dagsordnen.
Konferencen var arrangeret af BL – Danmarks Almene Boliger, KL, Center for Boligsocial Udvikling og Frivilligrådet.

Se programmet til konferencen Fælles fodslag i forskellige sko.
Se billeder fra dagen


Se slides fra de forskellige oplæg:

  • Sammen om at sætte borgeren i centrum v. Christian Bason, innovationschef i MindLab
  • Boligsocial samskabelse med borgere og frivillige v. Michael Gravesen, chef for Vollsmosesekretariatet
  • Sæt de frivillige ressourcer i (sam)spil v. Merete Røll Lærke, programleder og Brian Lindskov Larsen, national konsulent, begge i Ungdommens Røde Kors
  • Fredericia Kommunes bydels-sundhedsprojekt - et samskabelsesprojekt der virker! v. Karen Heebøll, direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked og Susanne Vangsgaard, strategisk sundhedskonsulent i Fredericia Kommune
  • 9220 - De Frivillige v. Dorrit Wium-Andersen, projektleder i 9220 - De Frivillige
  • I krydsfeltet mellem forskellige logikker v. Gunvor Christensen, forsker på SFI