Opsamling Frivilligrådets årsmøde 2013

Civilsamfundet mellem reformer og kommunal virkelighed

- the missing link?

Frivilligrådets årsmøde satte i år fokus på, hvordan samskabelse ser ud på lokalt plan – og om civilsamfundet kan være en innovativ drivkraft, der skaber ny lokal velfærd. I en virkelighed med mange politiske tiltag og dagsordner, tager vi tyren ved hornene og stiller spørgsmålet: Kan civilsamfundet udgøre the missing link mellem reformer og kommunal virkelighed? Disse spørgsmål og mange flere blev debatteret af spændende oplægsholdere og af deltagerne i tre forskellige temasektioner.

 

Årsmødet fandt sted d. 12. november 2013 i de rå rammer hos Docken i Nordhavn.

 

Se oplæg og slides fra dagens oplægsholdere:

Formand for Frivilligrådet, Vibe Klarup Voetmanns tale

Velfærdens alkymister - samskabelse som den hemmelige ingrediens v. medlem af Frivilligrådet, Klaus Majgaard

Sager der samler v. frivillig, Kristina Louise Bliksted

Frivilliglaboratoriet St. Lyngby Skov v. Mads Ellegaard, Friluftsrådet

Civilsamfundets gyldne nøgle v. kommunaldirektør i Hedensted Kommune, Jesper Thyrring Møller

Givrum.nu v. frivilligkonsulent, Lise Rask

 

Se programmet for årsmødet

Se billeder fra dagen