Om Frivilligrådet

Frivilligrådet er historien om de engagerede danskere

Danmark ville ikke være det samme uden de mange frivillige. 40 procent af befolkningen er frivilligt engageret. Fra fodboldklubber til julemærkehjem, genbrugsbutikker, væresteder, kvindekrisecentre og borgergrupper har frivillige været med til at skabe et Danmark, hvor man engagerer sig og er noget for hinanden.


I Frivilligrådet arbejder vi for, at engagerede danskere har de bedste rammer til at gøre en forskel for andre og sig selv. Vi gør politikere opmærksomme på lovgivning, der er uhensigtsmæssig for frivillige. Vi kommer med forslag til bedre finansieringsforhold for den frivillige verden. Vi sætter aktuelle spørgsmål om frivillighed til debat.


Vi forstærker den frivillige verdens stemme – både den store professionelle forening, og gruppen, der mødes i baggården om en fælles aktivitet. Vi følger udviklingen på det frivillige sociale område og bruger vores viden til at forbedre forholdene for frivillige. Vi synliggør den værdi, som frivillighed skaber, og fjerner barrierer for det frivillige engagement, så frivilligheden fortsat kan blomstre i Danmark.


I Frivilligrådet tror vi på, at hvis vi styrker frivillighed, styrker vi også vores samfund. Foreninger er en del af vores demokrati og spiller ofte en vigtig rolle som talerør og fortalere for grupper, der ellers ikke ville komme til orde. Frivillighed skaber betydningsfulde fællesskaber, medborgerskab og deltagelse.


Fakta om Frivilligrådet

  • Frivilligrådet er et statsligt råd. Vi er uafhængige og rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer
  • Rådets formand er Mads Roke Clausen
  • Rådet er nedsat for en fireårig periode fra 2018 - 2021
  • Rådet har 12 medlemmer, hvoraf ministeren har udpeget formanden og et medlem, KL og FriSe har hver indstillet et medlem. De øvrige otte pladser er blevet besat efter et direkte valg, hvor 110 frivillige organisationer og foreninger har kunnet stemme på de to kandidater, de ønskede repræsenteret i rådet. Se rådets medlemmer her: www.frivilligraadet.dk/raadsmedlemmer
  • Rådet mødes fire gange om året


Rådet er repræsenteret i:

  • Bestyrelsen for Center for frivilligt socialt arbejde.
  • Københavns Professionshøjskoles uddannelsesudvalg for socialrådgiveruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser.