Om Frivilligrådet

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.


Som strategisk rådgiver for regering og Folketing, er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.


Frivilligrådets 10 medlemmer er udpeget af børne- og socialministeren på baggrund af deres indsigt og interesse i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Medlemmerne er udpeget for perioden 1. februar 2015 - 31. januar 2018.


Rådets formål er at bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.


Rådet skal skabe opmærksomhed om den frivillige sociale indsats og dens udfordringer samt sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til velfærdspolitiske områder, herunder også på udviklingspotentialet på tværs af fagområder og sektorer.


Rådet er repræsenteret i:

  • Bestyrelsen for Center for frivilligt socialt arbejde.
  • Børne- og Socialministeriets følgegruppe om §18 redegørelsen.
  • Den Sociale Højskoles Uddannelsesudvalg for socialrådgiveruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser.