Topmøde om den åbne folkeskole: klar rollefordeling er nødvendig

Tirsdag, august 19, 2014

Onsdag den 13. august slog Frivilligrådet og Fredensborg skole dørene op til et topmøde om folkeskolereformen, den nye, åbne folkeskole, frivillighed og nye samarbejder på tværs af områder. På en dag præget af stor optimisme diskuterede repræsentanter for flere end 25 organisationer hvordan den nye folkeskolereform kan skabe rammerne for flere og bredere samarbejder i og omkring folkeskolen og kom med konkrete bud på, hvordan de største udfordringer kan overvindes.

Topmøde om nye samarbejder

Folkeskolen skal åbne sig mod omverdenen – virkeligheden skal ind i skolen og skolen skal ud i virkeligheden. Det er én af hovedtankerne bag den nye folkeskolereform, der trådte i kraft mandag den 11. august 2014. Eleverne skal se hvordan teori og praksis spiller sammen i den virkelige verden, og hvordan de færdigheder de får i skolen bruges, når skolen slutter. Svaret på hvordan dét gøres i praksis er dog stadig ikke fundet. Frivilligrådet inviterede derfor sammen med Fredensborg skole onsdag den 13. august nogle af de mest centrale aktører indenfor til et topmøde om nyskabende samarbejder i folkeskolen. Mere end 25 organisationer deltog i topmødet, der koncentrerede sig om de muligheder den nye reform har åbnet for samarbejder på tværs af traditionelle skillelinjer. ”Når folkeskolen åbnes, er der få ting der er mere oplagt end at høre de mennesker, der skal implementere det i virkeligheden, hvordan det gøres bedst” , sagde Vibe Klarup Voetmann og åbnede for diskussionen af hvordan lokale, regionale og nationale samarbejder kan skabes i og omkring folkeskolen.

Lokale løsninger

Faglighed, fællesskab og entreprenørskab var de overordnede temaer for dagen og dannede rammerne for diskussioner om hvordan de nye samarbejder kan se ud. At løsningerne skal findes lokalt, var der bred enighed om, og dagen blev i høj grad brugt til at dele ideer og erfaringer om, hvordan samarbejder kan udfoldes i praksis. Blandt andet gav Loui Stampe Lund fra Vallensbæk Kommune et indblik i projekt ’Frivillighed på Skoleskemaet’, der i øjeblikket er ved at blive rullet ud på tre skoler. Eleverne udvikler i samarbejde med Ungdommens Røde Kors, Red Barnet Ungdom og Ventilen ideer til tiltag for socialt udsatte unge. Udover at udforske mulighederne for hvordan nye projekter kan samskabes fra bunden, giver det skoler overalt i landet et nyt værktøj til mere åben undervisning, når alt materialet ved projektets afslutning gøres frit tilgængeligt.

Klar rollefordeling

Udover et fokus på konkrete eksempler på nye samarbejder var en af de gennemgående pointer fra dagen behovet for at klarlægge de roller, som de forskellige aktører skal spille. Allerede ved velkomsten understregede Jens Bernhardt, skoleleder på Fredensborg Skole, behovet for en klar rollefordeling og respekt for den grundlæggende forskellighed i både tilgang og kvalifikationer, der ligger hos de forskellige deltagere. Med udeskolen i Karlebo som eksempel, beskrev Jens Bernhardt, hvordan mange forskellige grupper og enkeltpersoner i lokalområdet havde været med til at skabe nye samarbejder i og omkring Fredensborg. Her har gensidig respekt, et klart fælles mål og stram styring blandt andet været grundlæggende for successen, der har sikret at mere end 300 elever hver uge har glæde af Karlebo Skole, der ellers var lukningstruet.

Skolen åbnes overalt

Disse pointer faldt fint i tråd med budskabet fra undervisningsminister Christine Antorini, der også deltog i topmødet. Ministeren lagde vægt på, at den åbne folkeskole skal realiseres og udvikles lokalt og pegede på, at ministeriets helt centrale rolle vil ligge i at facilitere vidensdeling på tværs af landet og understøtte de gode initiativer, der bliver udviklet. Derudover understregede ministeren, at selvom realiseringen af den åbne folkeskole muligvis kan tage lidt ekstra tid, mens andre dele af folkeskolereformen falder på plads, så vil princippet komme til at omfatte alle dele af skolen. Den understøttende undervisning bliver kun ét af de steder hvor det omkringliggende samfund vil få mulighed for at spille en mere aktiv rolle i folkeskolen. Også i de helt fagspecifikke aktiviteter skal samfundet spille en aktiv rolle og folkeskolen invitere til aktiv deltagelse. Det kræver, at både foreninger, forældre, skoler og virksomheder lokalt udfordrer sig selv og hinanden og udvikler de muligheder, der ligger i lokalmiljøet, konkluderede ministeren og opfordrede alle aktører til at tænke uden for de klassiske rammer i tilgangen til samarbejdet.

Med udgangspunkt i de pointer, der kom frem i løbet af weekenden, vil Frivilligrådet i løbet af efteråret se på, hvordan man kan sikre de bedst mulige rammer for frivillige i folkeskolen.