Temadag: Lokalsamfund, fællesskab og frivillighed

Mandag, august 18, 2014

Er der forskel på fællesskaber i boligblokken, forstaden og i landsbyen? Hvad kendetegner de forskellige fællesskaber? Kan frivilligheden være limen, der binder folk sammen?

Den 11. september inviterer Frivilligrådet foreninger, frivilligcentre, frivilligkonsulenter, boligsociale- og landdistriktsaktører m.fl. til temadag om lokalområder, fællesskaber og frivillighed. Dagen vil byde på en blanding af oplæg og workshops i de flotte rammer i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup.

Temadagen afholdes som optakt til Frivillig Fredag, hvor årets tema er Frivillig der hvor du lever. Der ligger en dobbeltbetydning i dette tema: Det handler dels om at vise den energi og livsglæde, frivilligt arbejde giver og dels om sætte fokus på de typer af frivilligt arbejde, der har lokalsamfundet som omdrejnings-punkt.

Det er gratis at deltage, men tilmelding (efter først-til-mølle-princippet) er nødvendig.

Tid: Torsdag d. 11. september 10-14

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Program:

Kl. 10: Velkomst ved Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann
Kl. 10.15: Fællesskabsøvelse
Kl. 10.30: Oplæg ved sociolog Anja Jørgensen, lektor på Aalborg Universitet om mekanismerne i fællesskaber og fællesskabets betydning i lokalområdet.
Kl. 11.00: Workshops:
• Traktor-træf: Inspirationsoplæg ved Jørn Svenstrup, formand for Vestmøn Lokalråd og Susan Thydal, formand for Nyråd Lokalråd
• Liguster-liga: Inspirationsoplæg ved Anja Franke, kunstner InstantHERLEV institute
• Boligblok-bal – Inspirationsoplæg ved Laura Eiler Wogensen, aktivitetskoordinator Brøndby Strand
12.00: Frokost
12.45: Vidensdeling i plenum
13.10: Workshops
13.40: Idéfernisering med lidt godt til ganen
14.00: Tak for i dag 

Workshops

I workshoppen arbejder vi med at identificere kendetegn, udfordringer, muligheder og gode idéer i forhold til fællesskab og frivillighed i hhv. landdistriktet, parcelhuskvarteret og det almene boligområde. Hver workshop indledes med et inspirationsoplæg.
Du kan kun nå at deltage i én workshop, som vælges ved tilmeldingen (1. og 2. prioritet).


Traktor-træf
Inspirationsoplæg ved Jørn Svenstrup, formand for Vestmøn Lokalråd mm. og Susan Thydal, formand for Nyråd Lokalråd mm. om at vende afvikling til udvikling i et landdistrikt. På Vestmøn fik et faldende befolkningstallet beboerne til at beslutte sig for selv at gøre noget for at vende udviklingen. Frivillige fik det gamle faldefærdige forsamlingshus sat i stand og afholder nu madcafé der, der arrangeres landsbyvandringer, og der er etableret et bosætningsambassadørkorps, der byder nye beboere velkommen og meget mere. Jørn Svenstrup fortæller om, hvordan disse tiltag har været med til at gøre området til et mere interessant sted at bo og medvirket til at bremse befolkningstilbagegangen. Susan Thydal vil med udgangspunkt i sine erfaringer fra Nyråd fortælle om hvordan man kan skabe en fælles identitet og få borgerne til at engagere sig og føle et socialt fællesskab, samt om hvordan man får skabt en god dialog med kommunen.

Liguster-liga
Inspirationsoplæg ved kunstner Anja Franke, der med sit projekt instantHERLEV institute arbejder med nedbrydning af grænser i parcelhuskvarteret. Med udgangspunkt i sin egen parcelhushave arbejder Anja Franke med at udfordre grænserne mellem det private og det offentlige rum. Hvordan påvirker det fællesskabet og normerne for fællesskab i et område, når ligusterhækken fjernes og erstattes af en kunstudstilling og en invitation til at komme indenfor?

Boligblok-bal
Inspirationsoplæg ved projektkoordinator for Kulturweekend i Brøndby Strand, Laura Eiler Wogensen. Kulturweekenden er en årligt tilbagevendende begivenhed for beboerne i Brøndby Strand med loppemarked, koncerter og lækker mad fra hele verden. Eventen arrangeres af 9 boligforeninger, kommune, kirken og en masse frivillige. I oplægget fortæller Laura Eiler Wogensen, hvordan den tidsafgrænsede event er med til at skabe nye og styrke allerede eksisterende fællesskaber i området.