Socialministeren udpeger nyt frivilligråd

Fredag, januar 30, 2015

Socialminister Manu Sareen har udpeget ti medlemmer til Frivilligrådet for de næste tre år. Frivilligrådet kommer til at spille en vigtig rolle i arbejdet med at inddrage civilsamfundet mere aktivt i løsninger på velfærdsområdet. Rådet skal bl.a. rådgive ministeren om, hvordan socialt udsattes deltagelse i civilsamfundets fællesskaber kan øges.

To gengangere og otte nye medlemmer af Frivilligrådet skal de næste tre år rådgive socialminister Manu Sareen og Folketinget om civilsamfundets udviklingsmuligheder og potentialer i fælles velfærdsløsninger. Frivilligrådet bliver en central spiller i regeringens arbejde med satspuljeinitiativet ’Deltagelse og frivillighed for alle’, der bl.a. skal øge udsattes muligheder for at indgå og deltage aktivt i civilsamfundet. Formanden og medlemmerne er valgt personligt af socialminister Manu Sareen på baggrund af deres interesse og engagement i civilsamfundet.

Socialminister Manu Sareen siger:

”Vores velfærd hviler ikke kun på det offentliges eller private virksomheders skuldre – civilsamfundet spiller også en kæmpe rolle for vores allesammens fællesskab. Frivillige kan nemlig noget særligt, som sagsbehandleren ikke kan gøre fra skrivebordet. Frivillige kan skabe en særlig nærhed til mennesker, der ellers står på kanten af vores fællesskab. Derfor ser jeg frem til at få input fra et nyt, kompetent frivilligråd.”

Frivilligrådet har eksisteret siden 2008. Rådet skal ud over den rådgivende funktion bidrage til den offentlige debat og skabe opmærksomhed omkring frivillige sociale indsatser og udfordringer i forbindelse med dem. Det gjorde rådet blandt andet i forbindelse med udarbejdelsen af Frivillighedscharteret.

Frivilligrådets genvalgte formand, Vibe Voetmann, siger:

”I løbet af de seneste par år har frivillige, foreninger og civilsamfund fået status som afgørende aktører, når vi skal nytænke vores velfærdssamfund. Det gælder især i kommunerne, hvor samskabelse, lokale fællesskaber og civilsamfund er blevet helt almindelige vendinger – ikke mindst med inspiration fra Frivilligrådet. Samspillet med civilsamfundet har altså udviklet sig meget hurtigt, men vilkårene og rammerne for den frivillige indsats er stort set uændrede. Jeg håber, at det nye Frivilligråd kan være med til at løfte den dagsorden.”

Det nye frivilligråd er valgt fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018.

Medlemmerne af Frivilligrådet 2015-2018:


• Vibe Klarup Voetmann, formand, selvstændig konsulent, næstformand i Børns Vilkår
• Morten Skov Mogensen (nyudpeget), generalsekretær KFUM’s sociale arbejde
• Mads Espersen, konsulent Mandag Morgen og medlem af bestyrelsen for Børnesagens Fællesråd
• Trine Hammershøy (nyudpeget), direktør i Det sociale Netværk
• Maria Kavita Nielsen (nyudpeget), programchef Dansk Flygtningehjælp/Mind your own Business
• Paul Natorp (nyudpeget), medstifter af foreningen Sager der Samler
• Sine Egede (nyudpeget), projektchef Sociale Formål, Bikubenfonden.
• Annemarie Zacho-Broe (nyudpeget), sundhedschef Århus Kommune (nyudpeget)
• Lotte Büchert (nyudpeget), bestyrelsesmedlem i DIF og formand for udviklingsudvalget
• Vibeke Molin (nyudpeget), projektleder, Idéer for livet og Skandia A/S

Læs mere om medlemmerne af det nye frivilligråd.

Yderligere oplysninger:

Kasper Overgaard Ingeholm, fuldmægtig, telefon 41 85 12 58

Pressevagt, telefon 40 70 69 01

Vibe Klarup Voetmann, telefon 26 12 18 32.