Satspuljen tilføres 1,6 mia. kr.

Onsdag, maj 14, 2014

Finansminister Bjarne Corydon har indkaldt forligspartierne bag satspuljen for at orientere om en engangstilførsel på 1,6 mia. kr. til satspuljen. Herudover vil der blive givet et varigt løft af puljen på 0,3 mia. kr. årligt.

Baggrunden for tilførslen er, at en række ordninger på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, der har fået støtte fra satspuljen siden starten af 1990erne, er blevet gennemgået, og det har vist sig, at midler fra ordninger, der er ophørt i nogle tilfælde ikke er blevet tilbageført til satspuljen.

I en pressemeddelelse fra d. 13. maj 2014 udtaler finansminister Bjarne Corydon:

”Der skal ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved om udsatte grupper, som vi støtter via satspuljen, får de midler, som er tiltænkt dem. Vores gennemgang har blandt andet vist, at midler fra enkelte ordninger, som er ophørt, ikke har været tilbageført korrekt til satspuljen. Det er sket under skiftende regeringer. Det retter vi nu op på med en engangsbevilling på 1,6 mia. kr. og et varigt løft af satspuljen på 0,3 mia. kr. om året. Inden for kort tid vil regeringen blandt andet spille ud med et forslag til et markant løft af psykiatri-indsatsen.”

Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann udtaler:

"Frivilligrådet glæder sig over engangstilførslen og det varige løft af puljen, og vil samtidig opfordre til, at anledningen bruges til at investere i sociale løsninger med langsigtethed, frem for kortevarige projekter."

Se hele pressemeddelelsen fra Finansministeriet.