Reportage fra årsmødet

Mandag, november 30, 2015

Anni Ehlers fra INSP! i Roskilde: "Gør plads til tomme rum på pladen"


INSP! er et civilsamfundsinitiativ i form af et hus i Roskilde og et eksempel på, hvad der kan ske, hvis civilsamfundet får mulighed for at organisere sig på nye måder og derved skabe nye måder at deltage på som aktiv borger i samfundet. Netop nye måder at deltage på er en af Frivilligrådets mærkesager og det var derfor helt oplagt at invitere INSP! med på Frivilligrådets årsmøde.

Her fortalte Anni Ehlers, at det er vigtigt at kommuner giver plads til at civilsamfundets engagement kan tage form. "Man kan ikke flytte rundt, hvis der ikke er et tomt rum på pladen", udtalte Anni fra scenen. INSP! har succes med mangfoldig deltagelse, hvilket billedet bagved Anni også viser. En af grundende til at unge bruger stedet, fortalte Anni, at de tidligt i opstartsfasen - allerede inden planerne for stedet var færdige - inviterede unge ind til at sætte deres præg på stedet. Læs mere om INSP! her

Verdenspræmiere på Pop-up INSP!

Det kan være svært at forklare, hvad det lige præcist er, INSP! er, og hvad det kan. Derfor var Frivilligrådet og INSP! i dagens anledning gået sammen om at afprøve et helt nyt koncept: en INSP! pop up cafe, som deltagerne kunne besøge under hele årsmødet. Det var vores indtryk, at der kom mange gode snakke og insp-iration ud af - og ikke mindst blev der drukket en masse kaffe. Faktisk så meget, at Docken ikke havde oplevet noget lignende.

Formiddagens samtaler

I samtalerne havde deltagerne valgt sig ind på et af tre spor, hvor rådsmedlemmerne var værter for forskellige gæster til en samtale om deres arbejde og tilgang til området.

I samtalen i spor 1 om nye roller og relationer fortalte Rikke Møller fra Albertsund bibliotek, at de har udviklet en ny kultur i arbejdet med frivillige, hvor det bl.a. handler om at tale om frivillige på den ny måde. Man har ikke frivillige på Albertslund Bibliotek, man samarbejder med frivillige. Christina Hvalsø Hansen fra Holbæk Kommune fremhævede det vigtige i at arbejde med medborgerskab og borgerinddragelse med øje for det, som borgerne oplever som "det lokale". Det kan man ikke nødvendigvis gennemskue, når man ikke selv er en del af lokalsamfundet.

I samtalen i spor 2 om ny og mere etableret frivillighed var gæsterne fra hhv. Venligboerne - repræsenteret ved Anne Lise Marstrand Jørgensen - og Røde Kors Asyl - repræsenteret ved Maria Blankensteiner - meget åbne over for at samarbejde med hinanden. Men det skal være på en måde, hvor deres forskellige styrker sættes i spil. I samtalen kom det frem at Venligboerne er særligt gode til at inkludere mennesker i sociale relationer ved at stille et socialt netværk til rådighed (fremfor hjælp), som mennesker kan opsøge. Røde Kors Asyl møder de mennesker, der har brug for lidt mere støtte og er gearet til at hjælpe med konkrete udfordringer for målgruppen.

I samtalen i spor 3 om nye samspil mellem virksomheder og civilsamfund kom Simon Lajboschitz fra folkehuset Absalon med udfordrende perspektiver om det moderne forsamlingshus. Med en baggrund i TIGER-koncernen er hans tilgang at et moderne forsamlingshus sagtens kan være en virksomhed, der sigter mod overskud og udvidelse. "En god forretning er en afspejling af, om man skaber værdi for folk", udtalte Simon fra scenen. Rasmus Hyttel Friberg, som er projektleder i Velfærdsfabrikken under SUMH, gav et indblik i muligheder og udfordringer ved samskabelse mellem foreninger og virksomheder.

Frivilligrådets formand til ministeren: "I har en vigtig opgave foran jer"

Social- og indenrigsminister Karen Elleman deltog i årsmødet i samtale med Frivilligrådets formand Vibe Klarup Voetmann. Ministeren talte anerkendende om frivilligverdenens bidrag til samfundet - ikke mindst i forbindelse med flygtningekrisen. Hun vil i sin ministerperiode arbejde for at skabe en god infrastruktur i frivilligverdenen og se på, hvordan hun kan skabe bedre muligheder for at være frivillig i Danmark.

Frivilligrådets formand fremhævede over for ministeren, at regeringen har en vigtig opgave foran sig i forhold til samarbejdet med civilsamfundet omkring at forene regeringens politik med civilsamfundets værdier.

Debat mellem tænketanke

Frivilligrådet havde inviteret direktører fra fire danske tænketanke til at perspektivere og diskutere hvilken rolle civilsamfundet skal have i fremtidens velfærdssamfund, set fra deres synspunkt. De blev bl.a. spurgt om, hvordan vi som borgere vil opleve at samfundet har ændret sig, hvis den udvikling, de beskriver fandt sted. Martin Ågerup (Cepos) talte her om, at bedre muligheder fx vha. digitale teknologier for at engagere sig lokalt og gøre noget for fx sin nabo. For Jens Hauch (Kraka) handler det om at frivillige fortsat skal have mulighed for at bidrage som frivillige ud fra lyst og ikke blive forventet at skulle byde ind i forhold til velfærdsopgaver. Ændringer i fremtidens borgerdrevne velfærdssamfund, som Astrid Læssø Christensen (Mandag Morgen) ser det, er at kommunen vil være gæst i borgernes liv (og ikke omvendt) og flere får mulighed for at gøre en forskel. Kristian Weise (Cevea) forudser i sit fremtidssyn at mennesker ikke oplever velfærd som transaktioner, men at velfærden opstår gennem samskabelse og et fokus på relationer mellem forskellige aktører.

Artikler om håb for fremtiden på området

I workshoppene arbejdede deltagerne i grupper om at skrive artikler, som de gerne så i aviserne, når det nuværende Frivilligråd slutter sin periode i 2018. Det kom der mange gode diskussioner ud af, som blev hængt op til sidst i sessionen. Udvalgte historier var:

"Plejecenter i går medborgercenter i dag" - en fiktiv historie om at et tidligere plejecenter, der er omdannet som medborgerhus, og fungerer som medborgerhus for hele byen - børn, unge, voksne og gamle. Hele lokalsamfundet er involverede alt fra foreninger til erhvervsliv, mødregrupper, kommunen mv. Ældre bliver her set som en vigtig del af lokalsamfundet. En anden historie lød "Velfærdsproblemer løst - erhvervslivet tør hvor andre "TIGER"". En historie om at det store potentiale, der ligger i at erhvervslivet kommer mere på banen på frivilligområdet. Og endelig et tredje eksempel "Opgang 47 bytter ydelser". Her er deleøkonomien vundet ind i en lejlighedsopgang med beboere med særlige udfordringer, der bytter hjælp og derved sætter deres egne ressourcer i spil. Frivilligrådet vil lade sig inspirere af artiklerne i deres videre arbejde.

Digitale teknologier har kæmpe potentiale

Meghan Benton fra Britiske Nesta sluttede dagen af med et oplæg om digitale teknologier og nye muligheder for at mobilisere ressourcer, der gør det muligt at mennesker kan være noget for hinanden. Vi kender mange af eksemplerne i Danmark allerede, men i kombination med digitale teknologier, som det fx sker i Storbritannien, er det muligt at sprede løsningerne til flere og medvirke til at relationsskabelse på tværs i lokalsamfund via. digitale platforme. De eksempler, som Meghan Benton fremhævede var bl.a. Goodgym, en platform, der hjælper med at kanalisere menneskers fysiske træning ind til godgørende handlinger ved fx af løbere besøger ældre isolerede mennesker. Et andet eksempel var Caserole Club, som er en digital platform, hvor mennesker med lidt ekstra overskud kan melde sig til at lave et ekstra måltid mad og finde en ældre i lokalsamfundet, der har brug for maden og den sociale kontakt. Et tredje eksempel Meghan Benton fremhævede var Shared Lives Plus, som hjælper med at matche mennesker, der har brug for hjælp med mennesker, der mangler et sted at bo.
Se Meghans Power Points fra hendes oplæg her.


Vi håber I vil være med igen næste år

Dagen sluttede af med et glas vin i INSP!-pop up caféen. Frivilligrådet siger tak for et godt årsmøde til alle deltagere og håber på at se jer igen til næste år. Vi vil meget gerne have input til tematikker, hvis der er noget særligt, der optager jer, som I gerne vil have sat fokus på. Skriv til os på info@frivilligraadet.dk.