Nyt akademi skal skabe social innovation

Torsdag, december 8, 2016
Formand for Frivilligrådet, Vibe Voetmann og Tuborgfondets direktør, Anne-Marie Skov.

Akademiet for Social Innovation
Pressemeddelelse

København, den 8. december 2016

Tuborgfondet og Frivilligrådet har netop indgået et samarbejde om at skabe ”Akademiet for Social Innovation”, som skal styrke nytænkning i civilsamfundets organisationer og klæde dem bedre på til at samarbejde med offentlige og private aktører.

Civilsamfundet har potentiale til at bidrage til løsning af endnu flere af samfundets sociale udfordringer, som eksempelvis arbejdsløshed, integration eller manglende sociale netværk. Akademiet for Social Innovation skal bidrage til, at dette potentiale udfoldes, bl.a. ved at uddanne civilsamfundets ledere til nye former for samarbejde og til at udvikle nye sociale, bæredygtige forretningsmodeller.

Tuborgfondet støtter initiativet med 3,6 millioner kr. over en periode på 2½ år.

Formanden for Frivilligrådet, Vibe Klarup Voetmann, siger:

”Med akademiet ønsker vi at styrke kapacitetsopbygningen og ledelseskompetencerne i civilsamfundet. Dermed kan vi understøtte civilsamfundets organisationer og i højere grad bruge deres viden og sætte deres erfaringer i spil med henblik på at udvikle tværsektorielle partnerskaber med virksomheder, fonde og offentlige institutioner, så den frivillige sektor kan bidrage mest muligt til velfærdsløsninger i vores samfund”.

Tuborgfondets direktør, Anne-Marie Skov, siger:

”Civilsamfundet, virksomhederne og det offentlige får i disse år øjnene op for potentialet ved samarbejde. I tråd med Tuborgfondets nye strategi vil vi gerne skabe et Akademi for Social Inno-vation, hvor der kan tænkes nyt og modigt - og samarbejdes på tværs af de traditionelle sektorer. Vi tror på, at denne form for samarbejde kan bidrage væsentligt til løsning af flere af vor tids samfundsudfordringer og f.eks. være med til at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked”.

Udviklingen af akademiets aktiviteter sker i samarbejde med CBS Executive samt CBS Center for Civilsamfundsstudier, som bidrager med forskning på området.

Akademiet vil i den indledende fase gennemføre en række ”innovation camps”, hvor centrale ak-tører i og omkring civilsamfundet skal udvikle nye forretningsmodeller og samarbejdsformer på tværs af sektorerne, der kan give et løft til organisationerne i civilsamfundet. Dette arbejde skal senere danne grundlag for en ny uddannelse til civilsamfundets ledere på linje med, hvad der til-bydes ledere på direktions- og bestyrelsesniveau i private virksomheder.

Spørgsmål til denne pressemeddelelse kan rettes til:
Frivilligrådets formand, Vibe Klarup Voetmann, telefon 26 12 18 32, e-mail: vibe@hjemtilalle.dk
Frivilligrådets sekretariatschef, Ulrik Kampmann, telefon 20 71 80 30, e-mail: uk@frivilligraadet.dk
Tuborgfondets direktør, Anne-Marie Skov, telefon 33 27 29 00, e-mail: ams@tuborgfondet.