Matchpoint seminar

Tirsdag, januar 14, 2014

Tillid er det overordnede tema for det årlige matchpoint seminar, som Århus Universitet afholdt i samarbejde med en række partnere, bl.a. Frivilligrådet, d. 22. – 24. maj 2014.

En af dagene, d. 22. maj, var lagt an som en inspirationsdag for frivillige foreninger. Her handlede det bl.a. om foreningernes rolle som hjørnesten i det danske demokrati og medvirken til at skabe social sammenhængskraft.

Kulturminister Marianne Jelved bød velkommen. Hovedtaleren ved arrangementet var Robert Putnam, professor ved Harvard University, der holdt oplæg om foreninger, demokrati og social mobilitet.

Blandt dagens mange debattører var Frivilligrådets næstformand, Mads Espersen.

Se programmet