Høringssvar om vejledning om det frivillige område efter serviceloven

Fredag, december 8, 2017

Frivilligrådet har afgivet høringssvar til vejledning om det frivillige område efter serviceloven, der bl.a. handler om kommunernes samarbejde med frivillige og kommunernes mulighed for at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer til borgere, der yder en frivillig indsats.

Frivilligrådet bemærker bl.a. at målsætningen om, at ”det forudsættes, at det statslige tilskud anvendes til en tilsvarende udvidelse af aktiviteten på området” bør fastholdes og beskrives eksplicit ind i vejledningen, ikke mindst i lyset af, at der fortsat er betydelig variation i kommunernes uddeling af støtte, og at en ud af fem kommuner, de flest gengangere fra tidligere år, udbetaler under 50% af det ekstra bloktilskud.

I forhold til kommunernes mulighed for at tegne forsikringer til frivillige bemærker Frivilligrådet, at der med lovændringen blev åbnet for udstrakt lokal selvbestemmelse om mulig udnyttelse af tegne forsikring. Frivilligrådet mener, at denne adgang ikke bør fortolkes indskrænkende og at det af vejledningen bør fremgå, at kommuner og regioner bør informere borgere, der yder en frivillig indsats i tilknytning til offentlig opgaveløsning, om de præcise rammer for den forsikringsdækning, der besluttes.

Læs hele Frivilligrådets høringssvar