Høringssvar om databeskyttelsesloven

Torsdag, august 31, 2017

Frivilligrådet har sammen med Center for Frivilligt Socialt Arbejde afgivet høringssvar om databeskyttelsesloven.

Frivilligrådet og Center for Frivilligt Socialt Arbejde anbefaler at databeskyttelseslov bør tage hensyn til foreningslivets mangfoldighed, så frivillige og ansatte i frivilligt drevet foreninger ikke bliver pålagt flere administrative byrder.

Baggrunden er at Justitsministeriet har udsendt forslag til ny databeskyttelseslov. Loven skal erstatte den gældende persondatalov og supplere EU’s persondataforordningen med danske regler.

Det kan give nogle udfordringer for foreninger og organisationer. Langt de fleste frivillige organisationer behandler nemlig personoplysninger. Derfor vil de være omfattet af den nye lov. I høringssvaret lægger vi vægt på, at den nye forordning og lovgivning ikke må give yderligere administrative byrder for foreningslivet. Loven bør således tage hensyn til mangfoldigheden i den danske forenings- og organisationsverden med mange små og mellemstore foreninger, der primært er drevet af frivillige.

Læs Center for Frivilligt Socialt Arbejde og Frivilligrådets høringssvar her.