Frivilligt arbejde for mennesker på dagpenge og efterløn

Tirsdag, oktober 3, 2017

Frivilligrådet mener, der bør være så gode rammer for at være frivillig som muligt. Reglerne for dagpenge- og efterlønsmodtagere har været en barriere for at engagere sig.

Regeringen vil nu indføre en ny lov, der giver dagpenge- og efterlønsmodtagere mulighed for at være frivillige i hhv. 10 og 15 timer om ugen mod 4 timer i de gamle regler, samt at man kan engagere sig i flere forskellige sammenhænge end tidligere.

Frivilligrådet og Center for Frivilligt Socialt Arbejde har sammen afgivet høringssvar til lovforslaget om de nye regler for frivilligt arbejde for dagpenge- og efterlønsmodtagere. Vi er overordnet positive overfor de nye regler, der vil give bedre mulighed for, at danskere på dagpenge og efterløn kan engagere sig som frivillige.

I vores høringssvar lægger vi vægt på, at reglerne skal være lette at forstå for frivillige og at reglerne tolkes ens i alle A-kasser. I lovforslaget foreslås det, at loven evalueres efter to år, for at se om frivillige overtager lønnede job. Vi mener også, at evalueringen bør tage højde for, om frivillige stadig oplever barrierer.

Læs hele høringssvaret.