Frivilligt arbejde er meget andet end et flot cv

Torsdag, maj 4, 2017

Debatindlæg i Altinget Civilsafmund af Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet
27. april 2017

Som nævnt i Altinget 25. april viser et nyt studie fra Roskilde Universitet, at det ikke er direkte fremmende for ens karriere at lave frivilligt arbejde. Ligesom forskerne bag undersøgelsen er jeg overrasket over konklusionen.

Frivillighed har værdi i sig selv

Når det er sagt, synes jeg, at det er vigtigt at huske på, at det vigtigste formål med frivilligt arbejde aldrig har været at give et flot cv og et godt job. Frivillige organisationer er til for at gøre noget for andre, skabe forandring og arbejde for en sag, som de frivillige finder vigtig. Frivilligt arbejde har værdi i sig selv og er ikke nødvendigvis et middel til at fremme karrieren - et flot cv er blot en positiv sidegevinst.

Der er mange sidegevinster ved at engagere sig frivilligt. Frivilligt arbejde giver adgang til nye sociale fællesskaber og netværk. Det skaber meningsfyldt indhold i hverdagen, øget livskvalitet og giver ny energi. Både for den frivillige og for dem, som nyder godt af de frivilliges indsats.

Læs hele debatindlægget i Altinget Civilsamfund