Frivilligrådets mærkesager 2015-18

Fredag, september 18, 2015

FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD

Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt i retning mod et helt nyt velfærdssamfund. Et samfund med en ny ansvarsfordeling mellem de tre sektorer – civilsamfundet, det offentlige og erhvervslivet. Et samfund, hvor borgerne udgør en væsentlig drivkraft i forhold til at udvikle den lokale velfærd og de lokale fællesskaber. Lokalt er det ofte borgerne, der driver udviklingen af ny velfærd underbygget og understøttet af det offentlige og erhvervslivet.

Men vi har netop først lige taget de første skridt. Vi øver os stadig på samskabelse og er ved at finde ud af, hvordan tilsyneladende hensygnende lokalsamfund alligevel viser sig at overleve. Vi er stadig ved at finde af, hvordan kommunerne kan understøtte borgernes initiativ og handlekraft. Vi er stadig ved at lære de nye og mangfoldige borgerinitiativer at kende og forstå, hvordan etablerede foreninger på en gang kan overleve og lære af de såkaldt uorganiserede frivillige. Vi er stadig ved at finde ud af, hvordan civilsamfundet i samspillet mellem sektorerne kan bidrage til udvikling af langsigtede og mere socialt bæredygtige løsninger.

Det nye velfærdssamfund og udviklingen hen imod det, optager Frivilligrådet! I perioden 2015-18 vil vi derfor fokusere vores arbejde omkring tre mærkesager:


1. Bedre samskabelse giver ny og bedre velfærd
2. Nye måder at deltage på som aktiv borger
3. Mere åbne og rummelige fælleskaber


Som Frivilligråd vil vi tage vores egen medicin og løbende invitere til samarbejde om vores mærkesager og aktiviteter. Vi vil samtidig etablere et vidensnetværk af frivillige organisationer, som kan bidrage med viden om muligheder og barrierer på frivillighedsområdet og være med til at kvalificere Rådets drøftelser og initiativer. Vi vil også tage initiativ til længerevarende samarbejder med udvalgte aktører, fx KL, kommuner og virksomheder for at bidrage med viden og samtidig få mere direkte indsigt i, hvordan de samarbejder med den frivillige verden.

Ud over Frivilligrådets egne mærkesager, vil vi som råd løbende følge og tage stilling til udfordringer og temaer med relevans for den frivillige indsats på velfærdsområdet, fx i forhold til finansiering.

Læs samlet papir om Frivilligrådets mærkesager