Frivilligrådets anbefalinger om frivilligt arbejde for dagpenge- og efterlønsmodtagere

Tirsdag, marts 14, 2017

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har igangsat et serviceeftersyn for at forenkle reglerne for dagpenge- og efterlønsmodtageres muligheder for at være frivillige. Frivilligrådet anbefaler, at beskæftigelsesministeren udarbejder en kommende model efter følgende principper:

  • Der skal være så vide rammer som muligt for at udføre frivilligt arbejde. Det betyder, at vi ikke skal have en smålig tilgang, når det vurderes, hvad dagpenge- og efterlønsmodtagere må og ikke må.
  • Timegrænsen for frivilligt, ulønnet arbejde skal afskaffes eller forhøjes markant.
  • Der skal fortsat sondres mellem frivillige aktiviteter, frivilligt ulønnet arbejde, herunder drift og vedligeholdelse.
  • Definitionen af, hvor der må gennemføres frivilligt arbejde uden fradrag i ydelsen skal være så bred som mulig. Formålet med arbejdet skal være almennyttigt og ikke have forbindelse til en privat erhvervsvirksomhed. Samtidig skal vi ikke være for traditionelle i vores forståelse af, hvad en almennyttig forening er. Mange nye værdifulde initiativer opstår i andre organisationsformer eller i nye hybrider. Det bør en ny model kunne favne.
  • Der skal skabes fælles praksis på tværs af A-kasserne, så det er klart for den enkelte og for de frivillige foreninger, organisationer eller lignende, hvad man må og ikke må.

  • Beskæftigelsesministeren har inviteret Frivilligrådet til en drøftelse af sagen.

    Læs mere i Altinget Civilsamfund: Her er Frivilligrådets anbefalinger til regeringens frivillig-udspil

    Se også: artiklen i Altinget Civilsamfund: Frivilligdanmark sår tvivl om konklusion i Troels Lunds rapport , hvor bl.a. Frivilligrådet efterlyser mere viden om, hvorvidt frivilligt arbejde forlænger dagpengeperioden.