Frivilligrådets Årsmøde

Tirsdag, september 9, 2014

Dato: Onsdag d. 19. november 2014 kl. 9-16
Sted: Dansehallerne, København
Ordstyrer: Jacob Rosenkrands

Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund hvor alle er med, må først og fremmest bygge på et stærkt civilsamfund.

Deltagelse er temaet for Frivilligrådets årsmøde i 2014. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 19. november og vær med til at debattere de helt store spørgsmål: Hvilket samfundet ønsker vi at leve i? Hvordan kan vi opbygge lokale, nationale og internationale fællesskaber, som inkluderer os alle? Hvordan kan de frivillige organisationer få en rolle i at ændre synet på, hvad en ’udsat borger’ er og kan?

Frivilligrådet mener, at det er afgørende, at alle kommer med, og at der også er plads til mennesker, som i dag oplever at stå uden for og kun kan kigge ind i hverdagslivet. Nye tal viser, at frivilligheden i disse år ændrer sig. Stadigt flere med lidt eller ingen uddannelse står uden for de frivillige foreninger og er ikke aktive i fællesskaberne. De bliver brugere af frivillige organisationers hjælp frem for deltagere og medlemmer af fællesskaber. Der er derfor et stort behov for at sætte en udvikling i gang, som kan modgå uligheden i deltagelse og styrke sammenhængskraften i samfundet.

På årsmødet er rammerne lagt, så muligheden for deltagelse er i højsædet. Vi har inviteret nogle af de mest nyskabende debattører på området til at være med. Vi skal bl.a. høre den engelske sociale tænker og labour-politiker, Maurice Glasman, fortælle om initiativet ”Blue Labour”, filosoffen Anders Fogh Jensen, der stiller skarpt på sammenhængen mellem samfundets udvikling, deltagelse og relationer mellem mennesker. Endelig skal vi møde en håndfuld aktører og foreninger, der arbejder med at skabe deltagelse i praksis. Derudover har vi bedt initiativet Borgerlyst om at give deres bud på, hvordan en konference kan bruges til ikke bare at tale om deltagelse men at skabe deltagelse.

Program og tilmelding kommer i starten af oktober.