Frivilligrådet: Slut med viden og overblik

Fredag, januar 20, 2017

PRESSEMEDDELELSE

19. januar 2017

I dag udkommer den årlige oversigt fra Børne- og Socialministeriet over kommunernes støtte til det frivillige sociale område, den såkaldte § 18-redegørelse. Det er sidste gang denne redegørelse udkommer. Frivilligrådet finder det ærgerligt, at redegørelsen nu afskaffes, da der i høj grad er brug for mere viden om kommunernes finansiering af frivilligheden.

Redegørelsen viser nemlig, at der er meget store udsving i, hvor meget de enkelte kommuner udbetaler af det bloktilskud, de modtager fra staten til de frivillige. Midlerne bruges til at støtte en bred vifte af initiativer og aktiviteter indenfor det frivillige sociale arbejde, fx væresteder, kvindekrisecentre, lektiehjælp, vågekoner, seniorhuse og mentorordninger, mv. I 2015 udbetalte 22 % af kommunerne under 50 % af bloktilskuddet. Kommunerne i denne gruppe er stort set de samme, som også i 2014 udbetalte under 50 %. Det drejer sig antalsmæssigt om 22 kommuner, hvoraf de 19 er de samme, der også i 2014 udbetalte mindre end 50 % af bloktilskuddet.

”Frivilligrådet finder det problematisk, at så mange kommuner udbetaler så lidt af bloktilskuddet. Og med redegørelsens afskaffelse bliver det nu vanskeligere at følge op på, om bloktilskuddet bliver anvendt efter formålet”, siger Frivilligrådets formand, Vibe Klarup og fortsætter:

”Det er slående, at det er den samme tendens, der gentages år efter år. I flere år har § 18-redegørelsen vist, at der er meget store variationer kommunernes imellem i forhold til deres støtte til de frivillige. Og nu fjernes muligheden for overblik og grundlaget for en diskussion af det. Med de store udsving der er, burde vi i stedet for at afskaffe redegørelsen snarere udbygge vores viden og data på området”.

Frivilligrådet og mange lokale aktører bruger § 18-redegørelsen til at følge udviklingen og debattere samarbejdet mellem kommuner og frivillige sociale foreninger. § 18-redegørelsen er en af de få datakilder, der findes på området. Afskaffelsen kan begrænse anledningen til at drøfte samspillet lokalt og forringe mulighederne for at basere diskussionen på konkrete data.

_______________________________________________________________________________________
For yderligere information, kontakt venligst:
• Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet, 26 12 18 32, vibe@hjemtilalle.dk
• Ulrik Kampmann, sekretariatschef for Frivilligrådet, 20 71 80 30, uk@frivilligraadet.dkFakta

Redegørelsen er udarbejdet af Danmarks Statistik, og giver et overblik over, hvordan kommunerne anvendte § 18-midlerne i 2015. Midlerne udbetales som følge af Servicelovens § 18 som bloktilskud til kommunerne med henblik på at støtte den lokale frivillige sociale indsats.

§ 18-redegørelsen blev oprindeligt indført for at socialministeren kunne følge op på uddelingen og Folketinget holdes orienteret om denne.

Samlet set udbetaler kommunerne hele bloktilskuddet, og endda mere til. Men det samlede tal dækker over meget store forskelle kommunerne imellem. Mens 34 % af kommunerne i 2015 udbetalte mere til det frivillige sociale arbejde over § 18, end de modtog via bloktilskuddet, var der 22 % af kommunerne, der udbetalte under halvdelen, helt med til 23 % i Rudersdal.

Der er en tendens til, at de større kommuner udbetaler mest i § 18-støtte. De syv største kommuner, med over 100.000 indbyggere, anvendte i 2015 i gennemsnit 136 % af bloktilskuddet, hvorimod de kommuner, der havde under 50.000 indbyggere i gennemsnit udbetalte 75 % af bloktilskuddet i gennemsnit.

De fem kommuner der udbetalte den største andel af bloktilskuddet i § 18-støtte:

 • Kolding: 245 %
 • Svendborg: 209 %
 • Vejle: 202 %
 • Fanø: 200 %
 • Aarhus: 180 %

 • De fem kommuner der udbetalte den mindste andel af bloktilskuddet i § 18-støtte:

 • Greve: 32 %
 • Hillerød: 32 %
 • Furesø: 28 %
 • Dragør: 27 %
 • Rudersdal: 23 %