Frivilligrådet mener: Usikker retsstilling for frivillige

Fredag, februar 6, 2015

For nylig udtalte Statsforvaltningen i Region Syd, at kommuner og regioner ikke har hjemmel til at tegne forsikring for borgere der engagerer sig som frivillige i tilknytning til offentlige institutioner mv. Flere kommuner har protesteret mod dette, og på den baggrund har såvel ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Saréen og økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard varslet, at der skal findes en løsning. Indenrigsministeriet vil således arbejde hen imod en afklaring i løbet af sommeren.

Frivilligrådets formand Vibe Klarup Voetmann udtaler:
”Retsstillingen for frivillige tilknyttet offentlige institutioner er urimeligt usikker, når det kommer til spørgsmålet om forsikring. Det er fint, at regeringen nu vil se på, om det offentlige lovligt kan tegne forsikringer for mennesker der yder en frivillig indsats i offentlig sammenhæng, men afklaringen bør ikke vente flere måneder: Når der kommer eksempler på at det offentlige nærmest ansvarsfraskriver sig, samtidig med at man lægger op til mere og mere ansættelseslignende inddragelse, så begynder vi at bevæge os ud på dybt vand.”

Vibe Klarup Voetmann henviser til, at Region Syddanmark netop har udsendt en strategi for inddragelse af frivillige på sygehuse og sociale centre, hvor der blandt andet lægges op til indførelse af ”ansættelsessamtaler” for frivillige. Men samtidig henvises frivillige til at sikre sig ved at tegne private forsikringer. Der kan være tvivl om, hvorvidt private forsikringer i praksis vil dække evt. skader, når den frivillige inddrages i offentlig sammenhæng og ikke mindst, hvis dette sker efter et ansættelseslignende forløb.

Læs mere om Region Syddanmarks strategi for frivillige.