Frivillighedsundersøgelsen 2017

Mandag, oktober 2, 2017

Danskerne engagerer sig færre timer som frivillige end tidligere og antallet af danskere, der har været frivillige er faldet fra 43% i 2012 til 41% i 2017. Det viser en frivillighedsundersøgelse foretaget af Rambøll for Børne- og Socialministeriet.

Vi har samlet nogle hovedtal fra rapporten.

Tal for mennesker uden for arbejdsfællesskaber (Defineret som borgere på kontanthjælp og førtidspension som primær indkomst. Gruppen af dagpengemodtagere indgår i gruppen af øvrige borgere):

  • 41% af borgere uden for arbejdsfællesskabet, der ikke er frivillige, ville være det, hvis de blev spurgt.
  • Sygdom og handicap er den primære barriere for at deltage som frivillige blandt borgere uden for arbejdsfællesskaberne. Det gælder for 59% af ikke-frivillige uden for arbejdsfællesskaber. For ikke-frivillige i den øvrige befolkning er den primære grund manglende tid (60%)
  • Borgere uden for arbejdsfællesskabet er primært frivillige på det sociale område. Tallet er 25%.
  • Kvinder udgør 64% af de frivillige i denne målgruppe mod 54% i den øvrige befolkning. Dvs. mændene er underrepræsenterede som frivillige i gruppen langt for arbejdsmarkedet.

  • Tal for den øvrige befolkning:

  • Andelen af frivillige i den generelle befolkning som er engageret på det sociale område er steget mellem 2012 til 2017 fra 3% til 7%.
  • Andelen af dagpengemodtagere, der er frivillige er faldet fra 2012 til 2017 fra 47% til 26 %. På trods af forsøgsordningen på 15 timer vurderes det i rapporten at dagpengemodtagere er blevet opmærksomme på regler pga. øget medieomtale om regler.
  • Der har ikke været en stigning i andelen af frivillige i en offentlig organisation mellem 2012 og 2017. Tallet var 18% i 2012 og 17% i 2017.

  • Læs mere og download Frivillighedsundersøgelsen 2017