Fornyelse af velfærdssamfundet

Torsdag, maj 2, 2013

I et interview i Danske Kommuner taler Jesper Nygård, direktør for KAB og Københavns overborgmester, Frank Jensen om, hvordan kommune, marked og civilsamfund sammen kan løfte og forny velfærdssamfundet.

Jesper Nygård har tidligere præsenteret begrebet ”det sociale enzym”, som han forklarer således:

”I kernen af vores samfundsmodel har vi et ”socialt enzym”, der er et vigtigt tandhjul inde i det store samspil mellem marked, civilsamfund og den offentlige sektor. ”Det sociale enzym” er tankerne om, hvad der kan gøre os alle til medskabere af velfærd og ikke bare forbrugere af velfærd. Et indspark i samfundsdebatten om, hvordan vi skaber et velfærdssamfund version 2.0.”

Både Frank Jensen og Jesper Nygård ser en højere grad af samspil mellem sektorerne som en måde at bevare og forny et udfordret velfærdssamfund. Civilsamfundet kan noget som kommunerne ikke kan. De har fx ofte en god kontakt til udsatte borgere og kan møde dem på en anderledes måde, fremhæver Frank Jensen.

Læs mere om ”det sociale enzym” på www.detsocialeenzym.dk