Erfaringer fra På Forkant

Onsdag, maj 17, 2017

Et 100 dages samskabelsesforløb i Guldborgsund, Faxe Kommune, der har faciliteret borgerdrevet udvikling og erfaringer med Collective impact-metoden fra Bornholm. Det er nogle af de projekter, man kan læse om i en ny publikation: Kommuner på forkant. 25 lokale strategier viser nye veje.

Publikationen samler op på erfaringerne fra kampangnen På Forkant, der siden 2014 har støttet 25 kommuner i yderområderne i at udvikle strategiplaner, som skal være med til at sætte gang i den nødvendige omstilling, tilpasning og udvikling.

Fire eksperter ser på tværs af alle 25 strategiprojekter og går i dybden med de tværgående temaer: differentieret udvikling, bosætning, erhverv og inddragelse.

Nogle af de områder, der har været særligt fokus på er inddragelse af borgere, organisationer og foreninger, mv. og samskabelse.

Det er Erhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen, KL og Realdania, der står bag kampagnen.

Læs mere om kampagnen og publikationen her.