Der er brug for at få alle med

Torsdag, juni 5, 2014

Frivilligrådet opfordrer regeringen til at skabe en helt ny civilsamfundsstrategi:


Har du et stort socialt netværk, er du højst sandsynlig også frivillig i din fritid. Cirka en tredjedel af alle danskere arbejder frivilligt, og det tal har stort set ikke ændret sig i løbet af de sidste 10 år, viser nye tal fra SFI. Det får nu Frivilligrådet til at opfordre regeringen til at lave en ny national civilsamfundsstrategi. Målet skal ikke længere være blot at få 50% af danskerne til at blive frivillige men derimod at fokusere på at skabe en deltagelsesstrategi, som får alle med – uanset alder, uddannelse eller etnisk oprindelse.

I sit forslag til en ny national civilsamfundsstrategi anbefaler Frivilligrådet, at den nye strategi tager højde for, at det danske samfund er under kraftig forandring, og at frivilligheden både blomstrer og er under pres. Dette understreges af helt nye tal, som præsenteres af SFI i dag på konferencen ”Frivilligheden i udvikling”. Her viser tallene, at jo større socialt netværk, jo større er chancen for, at du er frivillig. Tallene viser også, at der er store forskelle på hvem, der er frivillig. 51% af dem, der har en lang videregående uddannelse er frivillige, mens det samme kun gælder for 28% af mennesker med en kort, videregående uddannelse. Samtidig har kun 21% af ikke vestlige indvandrere i Danmark været frivillige inden for det seneste år.

”Vi har som samfund brug for, at flere – også særligt udsatte grupper – bliver en del af det frivillige Danmark. Målet er, at alle skal med, og at der skal være plads til alle i den frivillige verden. Frivillighed har mange ansigter. Nogen vil gerne hjælpe andre, de fleste har også en oplevelse af at hjælpe sig selv, når de laver frivilligt arbejde, mens andre igen slet ikke ser sig selv som frivillige men derimod som medlemmer af en forening. Det skal vi anerkende, og derfor lægger vi op til en helt ny strategi på området,” siger Vibe Klarup Voetmann, der er formand for Frivilligrådet, som rådgiver regeringen og Folketinget angående frivillighed i Danmark.

Traditionelt har flere mænd end kvinder arbejdet frivilligt. Der er dog en tendens i retning af, at det er ved at ændre sig, da forskellen mellem de to køn er blevet udlignet. Noget kunne oven i købet tyde på, at kvinderne i fremtiden kommer til at overhale mændene i frivilligt arbejde, da der i de yngre aldersgrupper er flere kvinder end mænd, der er engageret i frivilligt arbejde. De frivillige bruger i gennemsnit 16 timer om måneden på frivilligt arbejde. Det er et fald på en time i forhold til 2004, viser de nye tal fra SFI.

”Fald eller ej, så oplever vi lige nu i Danmark en meget engageret frivillig verden, som gerne vil samarbejde yderligere både med hinanden og med kommunerne rundt om i landet. Men hvis de frivillige organisationer skal levere langsigtede, bæredygtige initiativer, så skal de også sikres ordentlige økonomiske rammer, som er skruet anderledes sammen end tilfældet er i dag. Derfor opfordrer vi også med rådets anbefalinger til en ny strategi, regeringen til at se på den nuværende puljestyring. Der er brug for en ny og anderledes tilgang, som både vi og de frivillige organisationer ønsker at drøfte med politikerne, ” siger Vibe Klarup Voetmann.

Se Frivilligrådets anbefalinger til en ny civilsamfundsstrategi