Alvorlige konsekvenser for foreningerne

Fredag, september 1, 2017

Regeringens forslag om at ændre købsmomsordningen vil få alvorlige konsekvenser for foreningerne. Almennyttige organisationer står til at miste 150 mio. kr. som følge af forslaget, der er en del af regeringens finanslovsudspil. Det betyder mindre hjælp til udsatte grupper, børn og trængte familier.

Eksempelvis står Mødrehjælpen til at miste ca. 800.000 kr. Konsekvensen for dem vil være at 900 færre familier vil kunne modtage rådgivning.

Ungdommens Røde Kors står til at miste ca. 872.000. Det er nogenlunde det beløb det koster at køre 90 klubtilbud i et år.

Frivilligrådets formand, Vibe Klarup kalder det "tyveri ved højlys dag" og undrer sig over at forslaget kommer samtidig med at regeringen arbejder på en ny civilsamfundsstrategi, der skal styrke vilkårene for de frivillige organisationer.

Der er afsat 67 mio. kr. i en pulje som kompensation for reduktionen på 150 mio. kr. det er endnu uklart hvordan denne pulje udmøntes, og det er langt fra nok dække foreningernes tab.

Læs mere i Altinget Civilsamfund