NEW MOVES - GADEKULTUR SOM DEMOKRATISK FORBILLEDE

Street soccer, skating og parkour fylder stadig mere i de åbne byrum. Flere og flere børn og unge søger andre actionidrætter end de traditionelle og fascineres af det friere liv og de nye typer fællesskaber, som gadeidrætterne byder på.

Frivillighed tillægges i Danmark en enorm betydning. Det frivillige initiativ og engagement er stærkt indenfor gadesport og gadekultur og helt på højde med resten af det frivillige civilsamfund. Alligevel omtales og anerkendes gadesport kun sjældent i sammenhæng med frivillighed.

Forandringer er dog på vej. I takt med gadesportens stigende popularitet har den gennemgået en udvikling, så den i dag spænder fra det helt autonome og subkulturelle til også at være et idrætstilbud i etablerede foreninger. Gadesporten er desuden begyndt at trænge sig ind på den politiske dagsorden både hos kommuner, fonde og organisationer.

Med New Moves ønsker vi at stille skarpt på rammerne for det frivillige initiativ og engagement på gadeplan, som hver dag gør en forskel for børn og unge i byerne, lokalområderne og boligkvartererne. Vi ønsker at afsøge potentialerne forbundet med at udvikle vilkårene, for det man kunne kalde ”gadefrivillighed”. Kan ”gadefrivillighed” i højere grad spille en større rolle i forhold til nogle af de udfordringer såvel som muligheder, som vores samfund står overfor? Det være sig eksempelvis byplanlægning, inklusion, sundhed, uddannelse, kreativ tænkning og samfundsengagement.

New Moves er en Solution Camp og dermed ambitiøs i forhold til konkrete løsninger. Først og sidst bør New Moves derfor måles på mængden af slagkraftig praksis i tiden efter. Der fordres en fælles forpligtelse blandt partnere og deltagere, bakket op af et solution team, der opsummerer konferencen og laver konkrete anbefalinger (Desuden går 10% af tilmeldingsgebyret til realisering af løsningsforslag fra konferencen).

Partnerne DGI, TrygFonden, Cefu, DIF, BL og Frivilligrådet stod bag konferencen, der fandt sted i Øksnehallen den 10. april 2015.