Loop - et spil til samskabelse


Frivilligrådet har omsat deres seks grundlæggende principper for samskabelse til et spil kaldet LOOP. Spillet kan bruges som et konkret værktøj i jeres samskabelse til at udvikle samarbejdet mellem det offentlige og civilsamfundet eller internt i jeres organisation. LOOP kan bruges på flere måder og på forskellige stadier i samskabelsesprocessen. Ideen er, at man via spillet får mulighed for at "loope" sit projekt og gentænke roller og problemstillinger og samtidigt sikre sig, at man arbejder efter samskabelsens principper.


LOOP som en del af processen

Spillet har indlagt forskellige "stier", som man kan vælge alt efter, hvor man er i processen, og hvad man ønsker at opnå. De er:


- Projektorganisering
Man kan fx vælge en sti, hvor det handler om projektorganisering, når projektet er i sin opstart, eller når der er brug for at blive skarp på den konkrete udfordring, som man ønsker at løse sammen. Har I husket målgruppen?, trænger I til nye input?, eller har projektet taget en ny drejning siden sidst?


- Ide-udvikling
Når I når til at skulle genere nye ideer, kan man vælge stien Ide-udvikling, hvor der er fokus, hvad der giver energi og nysgerrighed i projektet, og hvordan man udfordrer sig selv og hinanden til at være eksperimenterende og tænke nyt.


- Proces og roller
Endelig kan I arbejde med den indbyrdes dynamik i gruppen, hvis I har brug for at gentænke roller og ansvar. Er der god stemning? mellem deltagerne eller er der modstridende dagsordener? Kan vi udfordre holdninger og roller og derved opnå andre resultater?


I kan selvfølgelig også tilrettelægge jeres eget spil, så det understøtter jeres projekt bedst muligt.Sagt om LOOP

Der har været stor interesse omkring spillet og vi har fået meget postitiv feedback. Nedenfor kan læses, hvordan andre har brugt LOOP i deres arbejde, som kan give ideer til, hvordan og hvor man kan bruge spillet.

”Der er noget positivt ved, at det er sæt spilleregler, der dikterer samtalen frem for én mødeleder. Der sker også noget med vores evne til at tænke kreativt, når vi spiller og leger – det er som om det giver en helt naturlig brainstorm.” Frivilligkonsulent Nathalie Perregaard, Frederiksberg KommuneSådan kan du selv komme til at spille

LOOP kan downloades gratis her: print-selv-pdf.
Vi har i øjeblikket udsolgt af de fysiske LOOP spil, men laver et genoptryk, hvis der er tilstrækkelig interesse for det. Skriv til kp@frivilligraadet.dk for at tilkendegive din interesse. Bestillingen er ikke bindende, og vi vender tilbage og beder om endelig bekræftelse af bestillingen inden vi genoptrykker. Prisen er 500,- pr. stk.

Hvis du er interesseret i at få faciliteret en workshop om samskabelse med introduktion til at spille LOOP, er du også meget velkommen til at kontakte os og høre nærmere om mulighederne.


Vi håber, I har fået lyst til at spille LOOP. Rigtig god fornøjelse!


Kontakt: Udviklingskonsulent Katrine Pram Nielsen, tlf. 33 18 82 18, kp@frivilligraadet.dk