Ledige stillinger

Projektleder til Akademiet for Social Innovation

Frivilligrådet søger en projektleder med ansvar for Akademiet for Social Innovation.

Akademiet for Social Innovation er et partnerskab ml. Tuborgfondet og Frivilligrådet. Projektet har til formål at udvikle grundlaget for den endelige etablering af akademiet som en platform for tværsektorielt samarbejde om løsning af komplekse sociale problemer.

Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af marts 2019. Opgaverne omfatter bl.a. udvikling af program og tilrettelæggelse af camps for akademiets medlemmer, kommunikativ understøttelse af netværk i akademiet blandt andet via hjemmeside, planlægning af session på Folkemødet 2018, erfaringsopsamling og samspil med projektets evaluator, budgetopfølgning og udarbejdelse af forslag til akademiets organisation og forretningsmodel, afrapportering og betjening af projektets styregruppe. Opgaverne løses i samarbejde med eksterne konsulenter.

Ansøger skal være selvstændig, idérig og dynamisk med stærke samarbejdsevner og forventes at have
• Mindst 5 års erfaring med design og facilitering af processer
• Solid erfaring med design af læringsforløb
• Mindst 5 års erfaring med projektledelse af netværksprojekter
• Erfaring med at designe og drive netværk
• Trænet bruger af InDesign, Squarespace samt alle SoMe-platforme
• Erfaring med budgetlægning- og opfølgning
• Stærke formidlingsevner inden for forskellige medier (afrapportering, SoMe, procesmateriale mv.)
• Erfaring med at designe og facilitere processer til Folkemødet
• Solid viden på feltet inden for social innovation, sociale indsatser, sociale forretningsmodeller og bæredygtighed
• Solidt indblik i forretningsudvikling og -planlægning
• Uddannelse på kandidatniveau

Det vil være et plus, hvis du har gennemført efteruddannelse i projektledelse og procesfacilitering, ligesom konkret erfaring relateret til Akademiet for Social Innovation vil være en fordel.

Aflønning følger statens overenskomst på AC-området. Frivilligrådets sekretariat flyttes til Brovst som led i regeringens udflytningsplan, forventeligt i 2019. Den rette kandidat skal derfor være indstillet på, at arbejdsstedet kan skifte undervejs i ansættelsesperioden fra København til Brovst.

Arbejdsstedet i København er Bredgade 25F, 4. sal, 1260 KBH K.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Ansøgning med CV og relevante eksamensbeviser sendes til info@frivilligraadet.dk og skal være os i hænde senest fredag den 15. marts kl. 12.00. Spørgsmål til stillingen kan rettes til sekretariatschef Ulrik Kampmann, tlf.: 20708030.

Om Akademiet for Social Innovation: www.akademietforsocialinnovation.dk